Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový kurz F - sociologie 1 (ON2312018)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ON2312018 - Výběrový kurz F - sociologie 1, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem kurzu je seznámit studující se základními problémy a pojmy postkoloniálního myšlení, sociologie třetího světa a globalizace.

Sylabus

Co je postkolonialismus?(Post)koloniální situaceOrientalismusPsychologicko-sociologický rozměr post/koloniální situaceMoc, (post)kolonialismus a globalizaceSociologie třetího světa: AfrikaSociologie třetího světa: Jižní AmerikaSociologie třetího světa: Indie (Asie)Globalizace a globální procesy

Literatura

Základní literatura:Beck, U. Co je to globalizace? Omyly a odpovědi. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2007.Ferro, M. Dějiny kolonizací. Od dobývání až po nezávislost 13. - 20. století. Praha: Lidové noviny, 2007.McRobbie, A. Aktuální témata kulturálních studií. Praha: Portál, 2006.Young, R. J. C. Postcolonialism. An Historical Introduction. Malden & Oxford & Carlton: Blackwell Publishing, 2009. Další literatura bude doporučena během kurzu.

Požadavky

Atestace: Zkouška Podmínky atestace:1.      odevzdání písemné práce na některé probírané téma zvolené po konzultaci s vyučujícím (konzultaci tématu je potřeba projednat s vyučujícím do konce listopadu), anebo ústní vystoupení studujícího ve výuce; tj. cca 20 minutový referát na téma vybrané části textu nebo na zvolené téma (opět po dohodě s vyučujícím),2.      ústní zkoušení ve zkouškovém období.

Vyučující

PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.