Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový kurz G - diplomní:regionalistický (ON2312029)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ON2312029 - Výběrový kurz G - diplomní:regionalistický, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Sylabus:1. Nové technologie a historizující forma - historismy2. Vycházka po Josefově, Staré Město a důsledky asanace 3. Vzpoura proti tradici - secese florální a geometrická4. Práce s pracovním listem na Novém Městě.5. Hledání nové formy - konstrukce a účelnost versus expresionismus v architektuře6. Kvalitní a dostupné bydlení pro všechny -  exkluzivita a sociální projekty funkcionalismu7. Vycházka stopy ukázky funkcionalismu na Starém a Novém Městě.8. Sídlištní panelová zástavba, Brutalistní forma jako pokus o obnovení autenticity9. Reakce na uniformitu - Postmoderna 10. Vycházka Praha postmoderní11. Návrat k funkcionalistickému minimalismu/ bioplastická architektura  

Literatura

Literatura:J. Stańková, J. Štursa, S. Voděra:  Pražská architektura - významné stavby jedenácti století. Praha 1991J. Vlček a kol.: Umělecké památky Prahy: Staré Město a Josefov. Academia 1996R. Batěková a kol.: Umělecké památky Prahy : Nové Město a Vyšehrad. Academia 1999K. Honzík: Z tvorby životního slohu: Nakladatelství politické literatury 1965P. Gossel, G. Leuthauserová: Architektura 20. století. Taschen/Slovart 2006W. Koch: Evropská architektura. Ikar 1998M. Benešová: Česká architektura v proměnách dvou století 1780- 1980, SPN 1984P. Horská, E. Maur, J, Musil: Zrod velkoměsta. Paseka 2002P. Halík, P. Kratichvíl, O. Nový: Architektura a město. Academia.1996 

Požadavky

Požadavky k udělení zápočtuodevzdání seminární prácePřehled vývoje mikro části ( náměstí, křižovatka ulic, významnější ulice, případně blok domů) vybraného města za posledních 150 let. Důležitý je výběr reprezentativní části města, na které je možné ukázat vývoj architektury od historismů k moderně.