Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Motivace ve škole (ONPP13152)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ONPP13152 - Motivace ve škole, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Cíl kurzu: a) Pomoc studentům v nastolení komplexnějších výkladových schémat, která jim umožní zvýšit srozumitelnost motivační problematiky ve škole.b) Inspirovat studenty konkrétními ukázkami metod, postupů, případně intervenčních zásahů k promyšlené práci s motivací ve škole.Obsah kurzu: Motivační dispozice a motivační procesy. Vnitřní a vnější zdroje motivace.Učební motivace. Vliv motivace na průběh učení a jeho výsledky. Krátkodobé i dlouhodobé strategie ovlivňující učební motivaci.Diagnostika a rozvoj poznávacích , výkonových a sociálních potřeb.Vzdělávací autoregulace. Perspektivní orientace.Motivování žáků ve škole a v rodině.Postoje žáků k jednotlivým předmětům.Překonávání krizí v motivaci k učení (příčiny žákovské nemotivovanosti).Motivační výcvik (Výkonově motivační programy, koncepce ?Původce - Pěšák" , volní trénink.)Autodiagnostika učitele v motivační oblasti.

Literatura

Hrabal,v., Man,F. Pavelková,I.: Psychologické otázky motivace ve škole. Praha, SPN 1989Hrabal,V.: Jaký jsem učitel? Praha, SPN 1988.Nakonečný, M.: Motivace lidského chování. Praha, Academia 1996Pavelková, I.: Motivace žáků k učení. (Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha, Ped.F. UK 2002.Pavelková,I.: Perspektivní orientace jako činitel rozvoje osobnosti. Praha , Academia 199O

Garant

doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.