Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový kurz: IC technologie (ONSP18241)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ONSP18241 - Výběrový kurz: IC technologie, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Literatura

FILIPIOVÁ,D.: Život bez bariér. Projekty a rekonstrukce.Praha: Grada, 1998. ISBN 80-7169-233-6HOLSINGER E. Jak pracují multimédia. Brno : Unis 1995HRABAL, V., LUSTIGOVÁ Z., VALENTOVÁ L. Testy a testování ve škole. SVI PedF UK Praha 1994HROMÁDKOVÁ, J. Fyzioterapie. Jinočany, H&H, 1999. ISBN 80-860224-55.KOUBA A KOL. Technické systémy ve výuce I. a II. Praha : UK, 1993, 95KUBÍČOVÁ,Z., KUBÍČE.J.: Kompenzační a didaktické pomůcky pro děti a žáky s tělesným postižením v MŠ a ZŠ. Praha.2001. Septima. ISBN 80-7216-166-0VOJTA, V. Vojtův princip: svalové souhry v reflex. lokomoci a motorické ontogeneze. Praha : Grada Publishing, 1995. ISBN 80-7169-004-X.

Garant

Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.