Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový seminář (ORMA10313)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ORMA10313 - Výběrový seminář, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Stručná charakteristika kurzuKurz je zaměřen na přípravu studentů na jejich vstup do učitelské praxe. Cílem kurzu je propojit poznatky dosažené v průběhu dosavadního studia matematiky a didaktiky matematiky v jednotlivých oblastech a získat ucelený pohled na matematické vzdělávání v 1.-5. ročníku ZŠ. Studenti by si měli ujasnit přínos jednotlivých částí - tématických okruhů a jejich provázanost. Bude sledována i návaznost a propojení na ostatní oblasti studia (psychologie, pedagogika, přírodověda, ?). Pozornost věnujeme i posuzování učebnic.Každému z probíraných témat se budeme věnovat z různých úhlů pohledu, budeme sledovat matematický základ a dále například otázky motivace, vytváření a zjišťování prekoncepcí, cesty k porozumění a metody zjišťování úrovně porozumění, způsoby hodnocení a diagnostické metody atd. Jedním z východisek budou vlastní zkušenosti studentů získané v rámci praxe. Požadavky k zápočtu:80% aktivní účast na cvičení,vypracování a prezentace seminární práce,řešení zadaných úloh.

Literatura

Budeme vycházet z literatury používané v předchozím studiu a dále ze studia novější didaktické literatury. Předpokládá se studium vybraných partií. Další literatura (zvláště časopisy a sborníky) bude uváděna na seminářích.Učebnice pro 1.-5. ročník ZŠ vydané v nakladatelství Matematický ústav AV ČR a Prometheus, případně zahraniční učebnice podle jazykových znalostí studenta.

Garant

doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.