Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Dějiny právnického stavu a právnických profesí (HP0061)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu HP0061 - Dějiny právnického stavu a právnických profesí, Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Výběrový předmět "Dějiny právnického stavu a právnických profesí" jekoncipován jako přehled historie nejrůznějších právnických profesí. Věnovánje tedy otázkám uplatnění a postavení osob s právnickým vzděláním ve veřejnéi soukromé sféře. Klíčovým problémem, který je zde řešen, je vymezení pojmu"právník" v jednotlivých historických epochách. Na výuce tohoto průřezovéhopředmětu, zahrnujícího období od antiky do 20. století, se podílí většinačlenů katedry právních dějin. Výklady začínají obdobím starověkého Říma,přičemž jsou zde posluchači seznamováni jak s uplatněním římských znalcůpráva v nejrůznějších úřadech, tak i s činností tehdejších advokátů a jejichvlivem na tvorbu a aplikaci římského práva. Následují partie o právnickémstavu počínaje 12. stoletím, věnované především otázkám právnického vzděláníve středověku v Evropě. Dále jsou studenti seznámeni s historií právnickýchpovolání a postavením právníků ve Francii, Anglii, USA a také s právnictvímv nacistickém Německu. Druhý blok představují chronologicky řazené výkladyo historii právnictví v národních českých dějinách. Přednášky proto začínajícharakterizováním výuky práva a uplatněním právníků ve středověku, na něžnavazují výklady o úřednickém aparátu a jeho byrokratické podoběv habsburském státu v pobělohorském období. Další partie jsou pak věnoványprávnickým profesím v 19. století a závěr tvoří vylíčení období prvnírepubliky.

Literatura

Povinná:Právnický stav a právnické profese v minulosti. Praha. 2007.

Garant

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.doc. JUDr. Vladimír Kindl

Vyučující

doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr.JUDr. Jaromír Císařdoc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.doc. JUDr. Vladimír Kindlprof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.doc. JUDr. Radim Seltenreichprof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.JUDr. Marek Starý, Ph.D.JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera