Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční hospodaření samosprávných územních celků (HP0121)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu HP0121 - Finanční hospodaření samosprávných územních celků, Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Předmět Finanční hospodaření územních samosprávných celků zahrnuje tato témata:- Územní samosprávné celky - jejich vznik, postavení a úkoly- Regiony a jejich postavení -  včt. principů jejich financování- Majetek obcí a krajů a hospodaření s ním- Financování místní samosprávy z pohledu evropských souvislostí- Spolupráce veřejného a soukromého sektoru v územní samosprávě- Finanční hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí či krajem- Postavení a finančních hospodaření organizačních složek obcí a krajů- Rozpočtové příjmy obce a kraje daňového a nedaňového charakteru- Půjčky, obligace a jiné návratné příjmy územních samosprávných celků- Místní poplatky - pojem, funkce, členění- Správní poplatky- Příjmy municipalit s účelovým určením- Daň z nemovitých věcí- Dotace, veřejná podpora a investiční pobídky- Podíly obcí na státních daních a jejich význam pro místní rozpočty- Rozpočtové určení daní a možnosti jeho řešení- Výdaje z rozpočtu obce a kraje- Zadlužování municipalit a cesty řešení problému- Korupce v územní samosprávě a možnosti řešení problému- Rozpočtový proces  -  obsah, sestavování, schvalování rozpočtu- Hospodaření podle  rozpočtu - kontrola a možnosti uplatnění sankcí za porušení rozpočtové kázně

Garant

prof. JUDr. Hana Marková, CSc.doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

Vyučující

prof. JUDr. Hana Marková, CSc.