Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie matematiky II (MBCPLUS021)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MBCPLUS021 - Filozofie matematiky II, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je umožnit posluchačům seznámit se s řadou partií matematiky, které již nejsou obsaženy v základním kurzu a jejichž znalost usnadní pochopení pokročilejších aplikací matematiky v přednáškách z fyziky i chemie.

Literatura

Základní literatura:L.Hradilek, E.Stehlík: Matematika pro geology II. SNTL, Praha 1991.A.Kufner, J.Kadlec: Fourierovy řady. Academia, Praha 1969. A.Kufner: Geometrie Hilbertova prostoru. STNL, Praha 1973.M.Klazar: Učební text k Matematické analýze II v LS 2006/7, web KAM MFF UKM.Klazar: Učební text k Matematické analýze III v ZS 2007/8, web KAM MFF UKJ.Kopáček: Matematická analýza nejen pro fyziky II, III. Matfyzpress, Praha 2007, 2002.J.Kopáček: Integrály. Matfyzpress, Praha 2004.A.Pultr: Skripta z matematické analýzy I. , web KAM MFF UKJ.Štěpánek: Matematika pro přírodovědce II. Funkce více proměnných.Univerzita Karlova, Praha 1990.

Požadavky

Kurz bude zakončen zkouškou, která bude mít písemnou i ústní část. Písemná část zkoušky bude obsahovat příklady na vyšetřování a užití funkčních řad, příklady z diferenciálního počtu vektorových funkcí a výpočet a užití plošných integrálů. V ústní části budou otázky z teorie metrických prostorů a Lebesgueova integrálu.

Garant

Mgr. Pavel Klavík