Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrové praktikum (MC230C05)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MC230C05 - Výběrové praktikum, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Praktikum probíhá v souvislém dvoutýdenním období určeném garantem po dohodě s konzultantem. Typické příklady témat řešený v uplynulém období jsou:1. Stanovení stopových množství nitrosloučenin metodou adsorpční rozpouštěcí voltametrie.2. Voltametrické stanovení azobarviv na stříbrné tuhé amalgamové elektrodě.3. Stanovení aromatických aminů na rotující diskové elektrodě ze skleného uhlíku.4. HPLC stanovení chirálních látek.5. Separace látek pomocí CZE.6. Kombinace plynové chromatografie s hmotnostně-spektrometrickou detekcí.7. ICP spektrometrie.8. Průtoková injekční analýza.9. IČ spektrometrie.

Literatura

Vhodnou literaturu (především práce v odborných časopisech) doporučuje podkle konkrétní řešené úlohy příslušný školitel.

Požadavky

Zápočet uděluje školitel diplomové práce na základě potvrzení o absolvované praxi ve zvolené mimofakultní laboratoři, ve zvolené fakultní laboratoři či v laboratoři školitele, zpravidla zaměřené na jinou analytickou techniku nežli je dominantní technika diplomové práce.

Garant

prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.