Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




Předmět MS Excel a Word pro profesionální praxi (MC260P110)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MC260P110 - MS Excel a Word pro profesionální praxi, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Základy práce s MS Excel (opakování), pojmenované oblasti, práce se schránkou, tisk Práce s daty: třídění, filtry, podmíněné formátování, ověření dat, práce s typem datum a čas, sdílení sešitu a) Kontingenční tabulka; b) Booleovské (logické) výrazy Vyhledávací funkce (ODKAZ, POSUN, POZVYHLEDAT apod.) Základní statistické pojmy a postupy (opakování), Funkce stat. rozdělení v Excelu Bodové a intervalové odhady, testování hypotéz o rozdělení Lineární regrese, testování hypotéz o regresi ANOVA (jedno- a dvou-faktorová) Základy práce s MS Word (opakování), práce se schránkou, vkládání obrázků (objektů), tabulky, oddíly, záhlaví a zápatí, tisk Formát: písmo / odstavec, práce se styly Odkazy: poznámky pod čarou, vysvětlivky, titulky, hypertext, křížové odkazy, seznamy Sdílení dokumentů, revize, jazyková nastavení, funkce "Tezaurus", statistika Ukázka možností VBA (makra), Přehled pokročilých funkcí MS Excel a Word

Literatura

Excel 2007 vzorce a funkce, Ignatz Schels, Rudolf Panovský, Grada 2008Word 2007 pro pokročilé, Josef Panovský, Rudolf Panovský, Grada 2009Úvod do statistiky, Martina Litschmannová, VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, elektronická skripta, (http://mi21.vsb.cz/modul/uvod-do-statistiky)

Požadavky

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU: pro získání zápočtu je nutno získat 3 body za každou vyučovací hodinu: - 1x 1 bod lze získat za docházku - 2x 1 bod lze získat za vypracování jednoduchého příkladu k dané hodině - 1x 2 body lze získat za vypracování složitějšího příkladu k dané hodiněPRŮBĚH ZKOUŠKY: udělení zápočtu je nutnou podmínkou pro přihlášení ke zkoušce u zkoušky dostane student otázku, která se může týkat: - základů teorie statistického zpracování dat - řešení zadaného úkolu v MS Excel nebo Word a jeho rozbor se zkoušejícímBONUSOVÝ PŘÍKLAD (nepovinný): kromě bodovaných příkladů k získání zápočtu bude mít student možnost si vybrat některý z bonusových příkladů bonusový příklad je rozsáhlejší projekt v MS Excel či Word k vyřešení během 2. poloviny semestru správně vyřešený bonusový příklad zvyšuje hodnocení u zkoušky o jeden stupeň :)

Garant

Mgr. Pavel Dubský, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Pavel Dubský, Ph.D.