Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecný a zvl.úvod do NZ (1.část) (KBV / VÚNZ1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KBV / VÚNZ1 - Všeobecný a zvl.úvod do NZ (1.část), Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Pojem Nového zákona. Rozsah novozákonního kánonu. Dějiny novozákonního kánonu. Text Nového zákona (rukopisy, staré překlady, kritika textu a její pravidla). Synoptická otázka. Úvod do evangelií Nového zákona (obsah, členění a stavba, hlavní teologické myšlenky, okolnosti vzniku). Politické a náboženské pozadí novozákonní doby.

Získané způsobilosti

Studenti budou seznámeni s Novým zákonem, formací jeho kánonu a základními údaji o originálním textu, dále také s okolnostmi vzniku a hlavními charakteristikami čtyř evangelií, které tvoří jeho nedílnou součást.

Literatura

L. Tichý. Úvod do Nového zákona . Svitavy, 2003. ISBN 8086036790.

Požadavky

Test na ověření znalostí před ústní zkouškou.

Garant

doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.prof. Ladislav Tichý, Th.D.

Vyučující

doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.prof. Ladislav Tichý, Th.D.