Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecný úvod do Písma svatého (KBV / VUPS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KBV / VUPS - Všeobecný úvod do Písma svatého, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Základní pojmy, prostředí vzniku Písma svatého, předávání náboženských tradic Izraele a prvotní církve, biblické jazyky, formace biblických knih a dějiny textu, kánon, apokryfy, inspirace, otázka pravdy Písma, dějiny exegeze a výklad Písma sv. v církvi, příslušné církevní dokumenty.

Získané způsobilosti

Základní orientace v bibli, v probíraných tématech a ve věroučné konstituci Dei Verbum. Schopnost zaujmout vyvážený postoj vůči poznatkům historicko kritického bádání v oblasti biblistiky. Schopnost odhalit fundamentalistické postoje a přiměřeně jim čelit.

Literatura

Bible, Praha 1993. Druhý vatikánský sněm, Dei Verbum. Papežská biblická komise, Výklad bible v církvi, Praha 1996. Vlková. Slovo Boží a slovo lidské. Všeobecný úvod do Písma svatého. Olomouc, 2007. ISBN 978-80-244-1587-1.

Požadavky

Umět zařadit jednotlivé biblické knihy do hlavních skupin (historické, mudroslovné a prorocké knihy; Zákon, Proroci a Spisy). Najít na mapě základní lokality zmiňované v bibli a správně datovat hlavní události biblických dějin. Při ústní zkoušce fundovaně a kultivovaně pohovořit o probraných tématech na základě otázek, které vyučující zadává na začátku semestru.

Garant

RNDr. Ivana Vlková, Th.D.

Vyučující

RNDr. Ivana Vlková, Th.D.