Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecný a zvl.úvod do SZ (2.část) (KBV / VÚSZ2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KBV / VÚSZ2 - Všeobecný a zvl.úvod do SZ (2.část), Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Seznámení s "prorockým" fenoménem v kultuře starověkého Blízkého a Předního východu a určení specifik tohoto jevu v biblické literatuře. Srovnání biblické mudroslovné literatury s mudroslovnou literaturou okolních kultur, posouzení podobností i specifik. Bližší seznámení s historickou a náboženskou situací izraelského národa v době, kdy vznikají jednotlivé prorocké a mudroslovnými knihy Starého zákona. Posouzení základní struktury a výpovědi těchto knih a bližší seznámení s nejdůležitějšími perikopami.

Získané způsobilosti

Schopnost zapojit do interpretace vědomosti o obsahu, struktuře, vzniku a teologických myšlenkách vybraných knih Starého zákona.

Literatura

Vlková. Úvod do prorocké a mudroslovné literatury Starého zákona. Olomouc, 2007. ISBN 978-80-244-1593-2.

Požadavky

Orientace v obsahu, struktuře, vzniku a teologických myšlenkách probraných knih Starého zákona.

Garant

RNDr. Ivana Vlková, Th.D.

Vyučující

RNDr. Ivana Vlková, Th.D.