Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie pro sociální pracovníky (KFK / 1FISP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFK / 1FISP - Filosofie pro sociální pracovníky, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1)Co je filosofie.2)Platonova nauka o idejích.3)Aristotelův systém věd, etika, politika.4)Augustin - O Boží obci.5)Scholastika a spor o universalia.6)Novověk a společenská smlouva.7)Ateismus a osvícenectví.8)Problém práce u Hannah Arendtové.

Získané způsobilosti

Studenti se budou orientovat v základních filosofických problémech.

Literatura

Tretera Ivo. Nástin dějin evropského myšlení od Thaléta k Rousseauovi. Praha a Litomyšl, 2002. ISBN 80-7185-171-X.Augustinus Aurelius. O Boží obci. Praha, 2007. ISBN 978-80-246-1284-3.Aristoteles. Politika. Praha, 2009. ISBN 80-86027-30-9.Anzenbacher Arno. Úvod do filosofie. Praha, 2004. ISBN 80-7178-804-X.

Požadavky

Písemný test

Garant

Mgr. Jan Koblížek, Th.D.Mgr. Vlastimil Vohánka, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Jan Koblížek, Th.D.Mgr. Vlastimil Vohánka, Ph.D.