Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční management (KKS / 7FM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KKS / 7FM - Finanční management, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Cílem předmětu Finanční řízení je seznámit studenty s obsahem a účelem finančního řízení, definovat cíle finančního řízení a rizika s finančním řízením spojená. Student se naučí stanovit optimální finanční a kapitálovou strukturu, řídit stálá a oběžná aktiva, základní finanční analýzu, plánovat a vyhledávat externí a interní zdroje financování.Součástí této disciplíny je rovněž finanční řízení projektů, od analýzy projektu až po jeho vyhodnocení.

Získané způsobilosti

Student získá schopnost propojit obsah s finančními nároky, ať u institucí nebo jednotlivých projektů v nich realizovaných, naučí se plánovat a vyhodnocovat finanční ukazatele a chápat nutnost transparentnosti použití všech zdrojů, z nichž instituce realizující sociální práci čerpají.

Literatura

Scholleová Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2424-9.Synek Miroslav. Manažerská ekonomika. Praha, 2000. Stejskalová Irena a kol. Využití účetnictví v řízení neziskových organizací. Praha, 2006.

Požadavky

Student složí písemnou zkoušku, při níž osvědčí znalosti z řízení finančních procesů v organizaci a dovednosti vyhodnocování ekonomických ukazatelů. Zároveň prokáže znalosti legislativní, platné pro subjekty založené nikoli za účelem podnikání, ale za účelem dosahování užitku.

Garant

Ing. Ester Danihelková

Vyučující

Ing. Ester Danihelková