Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení dobrovolníků (KKS / 7ŘD)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KKS / 7ŘD - Řízení dobrovolníků, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Student nabude způsobilost užívání legislativní úpravy dobrovolnictví v ČR, porovná tuto úpravu s úpravou v ostatních zemích EU, pochopí význam dobrovolnických center a nabude způsobilosti pro vytváření pravidel pro management dobrovolnictví v různých typech nevládních organizací. Bude vytvářet vlastní dobrovolnické projekty, využívat stávající metodiky práce s dobrovolníky a vytvářet nové podle potřeb a záměrů institucí.

Získané způsobilosti

Student nabude způsobilost užívání legislativní úpravy dobrovolnictví v ČR, porovná tuto úpravu s úpravou v ostatních zemích EU, pochopí význam dobrovolnických center a nabude způsobilosti pro vytváření pravidel pro management dobrovolnictví v různých typech nevládních organizací. Bude vytvářet vlastní dobrovolnické projekty, využívat stávající metodiky práce s dobrovolníky a vytvářet nové podle potřeb a záměrů institucí.

Literatura

Tošner, J., Sozanská, O. Dobrovolníci a práce s nimi v organizacích. Praha, 2006. Frič, P., Pospíšilová, T. Vzorce a hodnoty dobrovolnictví pro 21.století. Praha, 2010.

Požadavky

Student složí písemnou zkoušku, která bude zaměřena na prokázání znalosti legislativy, mezinárodního srovnání, východisek pro management a projektování dobrovolnických programů.

Garant

doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.ThLic. Michal Umlauf

Vyučující

doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.ThLic. Michal Umlauf