Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční management (KKS / FM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KKS / FM - Finanční management, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Získané způsobilosti

Student získá schopnost propojit obsah s finančními nároky, ať u institucí nebo jednotlivých projektů v nich realizovaných, naučí se plánovat a vyhodnocovat finanční ukazatele a chápat nutnost transparentnosti použití všech zdrojů, z nichž instituce realizující sociální práci čerpají.

Literatura

Scholleová Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2424-9.Synek,M. Manažerská ekonomika, 2.vyd. Praha, 2000. Stejskalová,I. a kol. Využití účetnictví pro řízení neziskových organizací. Praha, 2006.

Požadavky

Student složí písemnou zkoušku, při níž osvědčí znalosti z řízení finančních procesů v organizaci a dovednosti vyhodnocování ekonomických ukazatelů. Zároveň prokáže znalosti legislativní, platné pro subjekty založené nikoli za účelem podnikání, ale za účelem dosahování užitku.

Garant

Ing. Ester DanihelkováIng. Mgr. Květoslava Princová, Ph.D.

Vyučující

Ing. Ester DanihelkováIng. Mgr. Květoslava Princová, Ph.D.