Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení dobrovolníků (KKS / ŘDO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KKS / ŘDO - Řízení dobrovolníků, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Cílem seminářů je příprava studentů na budoucí práci s dobrovolníky a řešení otázek týkajících se managementu dobrovolnictví. Student pochopí význam dobrovolné činnosti z hlediska společenského, ekonomického i osobního a naučí se používat metodiky vhodné pro tuto činnost s rozmanitými cílovými skupinami.

Získané způsobilosti

Způsobilosti:Student nabude způsobilost užívání legislativní úpravy dobrovolnictví v ČR, porovná tuto úpravu s úpravou v ostatních zemích EU, pochopí význam dobrovolnických center a nabude způsobilosti pro vytváření pravidel pro management dobrovolnictví v různých typech nevládních organizací. Bude vytvářet vlastní dobrovolnické projekty, využívat stávající metodiky práce s dobrovolníky a vytvářet nové podle potřeb a záměrů institucí.

Literatura

Tošner,J., Sozanská, O. . Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha, Portál, 2002. Tošner, J. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace. Praha, Hestia, 2003. Zákon. Zákon č. 198/2002, Sb., o dobrovolnické službě. Frič, P. a kol. Dárcovství a dobrovolnictví v České republice. Praha, NROS, 2001. Kolektiv. Metodika integrace dobrovolnictví v zařízeních pro seniory. Praha, Hestia., 2005. Novotný, M., Stará, I. a kol. Dobrovolnictví v nemocnicích. Praha, Hestia, 2002. Němec,J. Právní úprava dobrovolnictví ve vybraných zemích EU. Praha, Parlament ČR, 2007. Drucker, P.F. Řízení neziskových organizací. Praha, Managemnet Press, 1994. Frič, P., Pospíšilová,T. Vzorce a hodnoty dobrovolnictví pro 21.století. Praha, 2010.

Požadavky

Student složí písemnou zkoušku, která bude zaměřena na prokázání znalosti legislativy, mezinárodního srovnání, východisek pro management a projektování dobrovolnických programů.

Garant

Ing. Ester DanihelkováThLic. Michal Umlauf