Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení nezisk. org. pro sociál. pedagogy (KKS / ŘNOSP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KKS / ŘNOSP - Řízení nezisk. org. pro sociál. pedagogy, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Studující se seznámí s legislativou pro oblast neziskových organizací s důrazem na změny od 1.1.2014 a oblast zájmového vzdělávání a řízení v těchto institucích. Základem je organizování, řízení a vedení kolektivu v neziskové organizaci s cílem dlouhodobé udržitelnosti, zvyšování kvalifikačních dovedností zaměstnanců, kvalitního fungování a udržitelnosti na "trhu" a schopnosti orientace se v nabízených aktivitách i možnosti čerpání finančních prostředků z různých zdrojů.

Získané způsobilosti

Studenti si osvojí základní orientaci v prostředí neziskového sektoru a seznámí se s metodami řízení neziskové organizace a vyhledáváním finančních prostředků pro zajištění jejího chodu.Studenti aplikují teoretické poznatky na modelové situace v rámci seminární práce.

Literatura

http://library.upol.cz/i2/i2.search.cls?ictx=upol&src=upol_us_cat-0&show_lim=0&field=T001&zf=UF_UPOL&term=0116676& Bělohlávek, A. J. Nový občanský zákoník: srovnání dosavadní a nové občanskoprávní úpravy včetně předpisů souvisejících. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-413-8.Drucker, P. Řízení neziskových organizací. Praxe a principy. Praha, 1998. Šedivý, M., & Medlíková, O. Úspěšná nezisková organizace. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-4041-6.http://library.upol.cz/i2/i2.search.cls?ictx=upol&src=upol_us_cat-0&show_lim=0&field=T001&zf=UF_UPOL&term=0087967http://library.upol.cz/i2/i2.search.cls?ictx=upol&src=upol_us_cat-0&show_lim=0&field=T001&zf=UF_UPOL&term=0085681

Požadavky

Účast na přednáškách a seminářích, vypracovaná a schválená seminární práce, závěrečný písemný test s úspěšností minimálně 70%.

Garant

Ing. Ester Danihelková

Vyučující

Ing. Ester Danihelková