Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie výchovy (KKV / 6FV)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KKV / 6FV - Filosofie výchovy, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Předmět uvádí studenty do problematiky filosofické reflexe výchovy z pohledu základních filosofických směrů zejména 20. století. Je zaměřen na systematickou práci s filosofickou literaturou mající relevantní vztah k otázkám výchovy, filosofických pojetí člověka, případně vybraných problémů etiky. Cílem je přivést studenty k samostatnému kritickému posouzení filosofických koncepcí.

Získané způsobilosti

Samostatné posouzení významu jednotlivých filosofických škol pro pedagogiku.Schopnost samostatně stanovovat a kriticky promýšlet výchovné a vzdělávací cíle.

Literatura

DEWEY, J. Demokracie a výchova. Praha: Jan Leichter, 1932. J. A. Komenský. Didaktika velká. Brno, Komenium, 1948. BREZINKA, W. Filozofické základy výchovy. Praha: Zvon, 1996. J. F. Herbart a jeho pedagogika. KOMENSKÝ, J. A. Pampaedia. In KOMENSKÝ, J. A. Obecná porada o nápravě věcí lidských. III. sv. Praha: Svoboda, 1992. BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998.

Požadavky

Seminární práce v rozsahu 5 - 10 normostran na zadané téma.Aktivní práce v semináři.Student je povinen pracovat se studijní oporou k předmětu po jejím zpřístupnění v e-learningovém prostředí EDIS (edis.upol.cz/cmtf).

Garant

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.