Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční gramotnost (KKV / FG)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KKV / FG - Finanční gramotnost, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Finanční gramotností se rozumí soubor dovedností a schopností jedince zacházet s financemi v různých životních situacích. V tomto semináři se studenti seznámí s širším teoretickým rámcem finanční gramotnosti tak, aby byli schopni v praxi sociálního pedagoga vést jedince k zodpovědnému nakládání s financemi.

Získané způsobilosti

- kompetence k vyhodnocení příčin zadluženosti u vybraných sociálních skupin- kompetence k vytváření preventivních programů v souvislosti s finanční gramotností- kompetence k vytváření intervenčních programů v souvislosti s finanční gramotností

Literatura

Lévi-Strauss, C. Antropologie a problémy moderního světa. Lokaj, A. Etika finanční gramotnosti. Klínský, P. Finanční gramotnost: obsah a příklady z praxe škol. Šereda, F. Finanční gramotnost prakticky. Hesová, A. Metodická doporučení pro výuky finanční gramotnosti. Šereda, F. Peníze ve volném čase: finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů.

Požadavky

Zpracování návrhu preventivního či intervenčního programu, jeho ukotvení do teoretického rámce s důrazem na rozvoj hodnotového systému.

Garant

Mgr. Ivan Drábek