Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie výchovy (KKV / FV)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KKV / FV - Filosofie výchovy, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Předmět uvádí studenty do problematiky filosofické reflexe výchovy z pohledu základních filosofických směrů od období antiky, přes patristiku a středověk, renesanční reflexi člověka a výchovy v díle J. A. Komenského, klíčové novověké filosofické názory na výchovu a zejména 20. století. Je zaměřen na systematickou práci s filosofickou literaturou mající relevantní vztah k otázkám výchovy, filosofických pojetí člověka, případně vybraných problémů etiky. Cílem je přivést studenty k samostatnému kritickému posouzení filosofických koncepcí.

Získané způsobilosti

Samostatné posouzení významu jednotlivých filosofických škol pro pedagogiku.Schopnost samostatně stanovovat a kriticky promýšlet výchovné a vzdělávací cíle.

Literatura

BREZINKA, W. Filozofické základy výchovy. Praha: Zvon, 1996.

Požadavky

Seminární práce v rozsahu 5 - 10 normostran na zadané téma.Aktivní práce v semináři.Student je povinen pracovat se studijní oporou k předmětu po jejím zpřístupnění v e-learningovém prostředí EDIS (edis.upol.cz/cmtf).

Garant

Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD.PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD.PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.