Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecný úvod do posvátných knih (KST / VÚPKH)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KST / VÚPKH - Všeobecný úvod do posvátných knih, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Hlavním cílem předmětu je seznámit posluchače s historickým vývojem a vznikem posvátných textů světových náboženství. Studenti budou seznámeni především s texty souvisejícími s židovsko-křesťanskou tradicí, které jsou úzce spjaty s duchovním i kulturním vědomím současné evropské společnosti. Písmo svaté bude posluchačům představeno v základních historických relacích s přihlédnutím k jeho funkci jako pramene křesťanského zjevení ve vztahu k církevní tradici i jako pramen duchovní inspirace a teologického poznání. Posluchači se seznámí s průběhem vzniku posvátných textů nejen křesťanství, judaismu a islámu, ale také s interreligiozními relacemi, spojujícími tato tři abrahámovská náboženství. Bude přihlédnuto k existenci dalších blízkovýchodních a asijských náboženství s jejich písemnými tradicemi. Absolventi kurzu budou seznámeni s problematikou kulturněhistorického vzniku a vývoje posvátných textů světových náboženství, s bohatstvím těchto tradic a také budou připraveni k případnému hlubšímu navazujícímu studiu. Paralelní cvičení umožní posluchačům přímý kontakt s vybranými texty a komentáři.

Získané způsobilosti

Základní orientace v problematice vzniku a interpretace vybraných textů jednotlivých náboženských tradic.

Literatura

Chlup Radek . Bůh a bohové. Pojetí božství v náboženských tradicích světa. Praha, 2004. ISBN 80-86685-42-X.Chlup, Radek . Pojetí duše v náboženských tradicích světa. Praha, 2007. ISBN 978-80-86685-82-3.

Požadavky

Účast na semináři, odevzdání závěrečné práce a vykonání kolokvia.

Garant

Mgr. Jaroslav Franc, Th.D.