Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecný úvod do teologie (KST / VÚT)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KST / VÚT - Všeobecný úvod do teologie, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Pojem teologie (definice a rozdělení teologie, teologická metoda, vztah teologie k víře, filosofii a duchovnímu životu). Prameny teologického poznání (Boží zjevení, Písmo sv., tradice, magisterium, liturgie, církevní otcové a učitelé církve). Dějiny teologie.

Získané způsobilosti

Studenti budou uvedeni do pojmu samotné teologie a tak připraveni pro další teologická studia.

Literatura

portalcmtf.upol.cz: : Odborné texty > Systematická teologie > Úvod do teologieKONGREGACE PRO NAUKY VÍRY. Instrukce o církevním povolání teologa Donum veritatis . Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1999. ISBN 80-7266-020-9.DACÍK, Reginald M. Úvod do teologie. S. l.: Slunce Vysočiny, 1991. DUKA, Dominik. Úvod do teologie. Praha: Krystal OP, 1998.

Požadavky

Složit zkoušku z přednesené látky a z četby doplňující literatury a umět aplikovat získané vědomosti při dalším studiu teologie.

Garant

PhDr. Martin Š. Filip, Th.D.

Vyučující

PhDr. Martin Š. Filip, Th.D.