Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení v charitní a sociální oblasti (VOS / 2ŘIZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu VOS / 2ŘIZ - Řízení v charitní a sociální oblasti, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Předmět Řízení v charitní a sociální práci navazuje na základní ekonomické znalosti studentů a tvoří nadstavbu v těch ekonomických disciplínách, které se týkají nevýrobní sféry, institucí, dnes obecně nazývaných neziskovým sektorem, tedy organizací založených za jiným účelem, než je podnikání.

Získané způsobilosti

Studenti získají přehled o společných a rozdílných znacích obou sektorů, naučí se základní pravidla pro zakládání neziskových organizací.

Literatura

Drucker, P. F. Řízení neziskových organizací. Praha, 1994.

Požadavky

Klasifikovaný zápočetPodmínkou jeho získání je aktivní účast na přednáškách, zápočtový test v průběhu semestru a jeden písemný úkol.