Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Motivační a intervenční techniky (VOS / A1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu VOS / A1 - Motivační a intervenční techniky, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Předmět se zaměřuje na oblast komunikace s klientem a společnou práci na změně. Prostřednictvím prožitkových a nácvikových situací a metod předkládá studentovi škálu možných způsobů práce s motivací klienta a možnosti intervence při práci se specifickými klienty či cílovými skupinami. Zaměřuje se na práci s nemotivovanými klienty, práci s klienty v časové tísni či při jednorázovém kontaktu.Rámcový rozpis studia 1. Typologie klientů sociálního pracovníka, jejich specifika. 2. Motivace v sociální práci. Motivace klienta a pracovníka. 3. Kolo změny a její využití v sociální práci. Fáze, projevy, možnosti intervence. 4. Intervenční techniky při práci s klienty v různých fázích uvažování o změně. 5. Úskalí práce s klienty v různých úrovních motivace. 6. Náročné situace při kontaktu s klientem z pohledu pracovníka a klienta. 7. Psychohygiena pracovníka. 8. Kasuistiky a modelové situace. Absolvent kurzu: - bude znát typologii a specifika klientů sociálního pracovníka - seznámí se se základní terminologií a problematikou motivace - dokáže využít metodu ?kolo změny? při diagnostice a práci s klientem - prožije si a nacvičí používání některých technik intervence při práci s klientem - dokáže uvažovat nad specifickými situacemi z pohledu pracovníka i klienta - bude znát některé postupy duševní hygieny při práci s náročnými klienty

Literatura

Scharlau, Ch. Techniky vedení rozhovoru. KALINA, K. Drogy a drogové závislosti : mezioborový přístup. 1. Praha : Úřad vlády ČR : Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2003. ISBN 80-86734-05-6.MÜHLPACHR, P. Sociální patologie. Brno, 2001. ISBN 80-210-2511-5.Navrátil, P. Teorie a metody sociální práce. Plháková, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-1086-6.

Požadavky

80 % účast

Garant

Mgr. Jan Zahradník

Vyučující

Mgr. Jan Zahradník