Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozoficko-náboženský seminář 4 (JUD / F4)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu JUD / F4 - Filozoficko-náboženský seminář 4, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Filosoficko-religionistický blok seminářů se věnuje různým aspektům židovského intelektuálního myšlení a náboženství. V jednotlivých seminářích bude také kladen důraz na práci s dobovými primárními texty a s nimi související sekundární výkladovou cizojazyčnou literaturou. Na tomto základě si budou studenti schopni samostatnou prací a úvahou vytvořit přehled nejenom o faktografii, ale především hluboké pochopení problematiky židovského filosoficko-religionistického myšlení v jeho nejrůznějších podobách. Komplexní diskurz židovského myšlení se skládá z mnoha složek, které jsou v jednotlivých seminářích zohledněny. Jedná se především o specifické rabínské náboženské myšlení (a texty) a náboženské právo a evropská filosofie. Z těchto složek následně vychází práce a myšlení židovských intelektuálů, kteří formovali existenci a kulturu židů nejen exilu. Srovnávání židovského intelektuálního myšlení s tím obecným a stejně tak fungování židovských intelektuálů ve většinové společnosti bude také esenciálním tématem daných seminářů.Seznam nabízených seminářů je aktualizován na počátku každého semestru. Studenti si ze stále se obměňující nabídky vyberou libovolný počet seminářů a ukončí je zápočtem. Při výběru se řídí vlastní úvahou se znalostí výstupních kompetencí, kterých musí dosáhnout před závěrečnou zkouškou (viz kánon otázek ke SZZk).

Získané způsobilosti

Student získá nejenom přehled o faktografii, ale především hluboké pochopení problematiky židovského filosoficko-religionistického myšlení v jeho nejrůznějších podobách.

Literatura

+ V závislosti na tématu semináře/Depending on the topic of seminar.

Požadavky

Studenti jsou povinni připravit si na každý seminář doporučenou četbu a aktivně se účastnit seminárních diskusí. Seminář je ukončen zápočtem.

Garant

doc. Tamás Visi, Ph.D., M.A.