Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morphology (KAA / AMOR)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAA / AMOR - Morphology, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Kurz se skládá ze dvou jednohodinových přednášek.V jedné získají studenti základní vědomosti o některých teoretických otázkách formální morfologie a podrobně se seznámí s konkrétními příklady derivačních a inflexních morfémů v angličtině (ve srovnání s češtinou). Podrobněji se zaměří na morfologicky zajímavé druhy tvoření slov (derivaci a skládání). Součástí teoretického rámce je i morfologická typologie jazyků (srovnání angličtiny a češtiny).Studenti získají základní vědomosti o některých teoretických otázkách formální morfologie a podrobně se seznámí s konkrétními příklady derivačních a inflexních morfémů v angličtině (ve srovnání s češtinou).Hlavní témata(1) klasifikace morfémů(2) druhy tvoření slov,(3) derivace(4) skládání slov (slova složená, idiomy),(5) typologie jazyků(6) základy taxonomie slovních druhů

Získané způsobilosti

Studenti získají znalosti (a terminologii) v oblasti struktury slov a jazykové typologie a budou připraveni na další gramatický kurz z morfosyntaxe. Budou schopni empirické analýzy jazykových dat, odborné argumentace, generalizace a interpretace dat.

Literatura

Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G. & Svartvik, J. A Student´s Grammar of the English language. Longman, 1991. Huddleston, Rodney and Pullum, Geoffrey K. A Students Introduction to English Grammar. Cambridge, 2005. Aarts, Bas. English Syntax and Argumentation. Biber, Douglas. Longman Student Grammar of Spoken and Written English. London. Aarts, Bas. Oxford Modern English Grammar. Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G. & Svartvik, J. A Comprehensive Grammar of the English Language. London, 2004. Biber, Johanson, Leech, Conrad, Finegan. Longman Grammar of Spoken and Written English. Dušková, Libuše . Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha, 1994. Huddleston, Rodney and Pullum, Geoffrey K. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge, 2002. Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge University Press. Cambridge, 1987. Veselovská, Ludmila . A Course in English Morphology and Morphosyntax. UP Olomouc, 2009. Veselovská, Ludmila. A Course in English Syntax. Olomouc, 2009. Leech, G. Meaning and the English Verb. London, 2004. Spenser, Andrew. Morphological Theory. . Blackwell, Oxford UK & Cambridge USA., 1991. Matthews, P.H. Morphology. Cambridge University Press., 1974. Katamba, Francis . Morphology. The Macmillan Press Ltd., 1993.

Požadavky

Návštěva kurzů, příprava na semináře, vypracování několika průběžně zadaných písemných domácích úloh. Součástí požadavků k zápočtu je písemný test (credit test) a odevzdání minimálně jedné eseje spojené se samostatnou četbou odborného textu v rozsahu cca 25 stran a v odpovídajícím formátu.

Garant

doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Ph.D.