Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morphosyntax (KAA / AMOS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAA / AMOS - Morphosyntax, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Kurz navazuje na kurz Morfologie. Studenti se podrobně seznámí s co největším repertoárem konkrétních derivačních a inflexních morfémů spojených s jednotlivými slovními druhy v angličtině (ve srovnání s češtinou). Zvláštní pozornost bude věnována(1) kategoriím podstatných, přídavných jmen a zájména (kategoriím čísla, rodu, pádu a určenosti)(2) adjektivům a adverbiím(3) kategorii slovesa především v jeho funkci predikátu.Při analýze slovních druhů bude zmíněna i jejich realizace v rámci odpovídající fráze a funkce ve větě.Cílem kurzu je seznámení se s reálnou strukturou anglického jazyka, a proto budou studenti vedeni k samostatnému popisu a analýze konkrétních příkladů a k odvozování reálných pravidel v rámci obecně strukturního přístupu k jazyku. V rámci kurzu bude průběžně uplatňována konfrontační metoda ve srovnání s češtinou s cílem zobecnění získaných znalostí a s přihlédnutím k případné překladatelské praxi.

Získané způsobilosti

Zvýšení teoretického základu pro další studium anglické filologie v oblasti lingvistiky. Studenti v kurzu získávají základní vědomosti o některých teoretických otázkách slovnědruhové klasifikace se zaměřením na kategorie substantiva, adjektiva/adverbia a verba.Probíraná tematika (spolu s tematikou kurzu SNT1) je jednou z hlavních součástí povinné zkoušky z anglické gramatiky GRFZ.

Literatura

Greenbaum, S., & Quirk, R. A student s grammar of the english language. Harlow: Longman, 1990. ISBN 978-0-582-05971-9.Huddleston, R., & Pullum, G. K. A student s introduction to english grammar. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. ISBN 978-0-521-61288-3.Biber, D., Conrad, S., & Leech, G. N. Longman Student Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Longman ELT, 2005. ISBN 0582237262.Leech, G. N., & Svartvik, J. A Communicative Grammar of English. London: Longman, 1975. ISBN 0582552389.Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G. & Svartvik, J. A Comprehensive Grammar of the English Language. London, 2004. Quirk, R., Leech, G. N., Greenbaum, S., & Svartvik, J. A Comprehensive Grammar of the English Language. Harlow: Longman, 1997. ISBN 0582517346.Biber, D., Johansson, S., Leech, G. N., Conrad, S., Finegan, E., & Quirk, R. Longman grammar of spoken and written English. London: Longman, 1999. ISBN 0-5822-3725-4.Dušková, L., Strnadová, Z., Knittlová, D., Peprník, J., & Tárnyiková, J. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia, 1988. Huddleston, R., & Pullum, G. K. The Cambridge Grammar of the English Language. Velká Británie: Cambridge University Press, 2006. ISBN 9780521431460.Veselovská, L. English morphology and morphosyntax: syllabi, examples and exercises. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 8024412268.Aarts, B. English syntax and argumentation. [Houndmills]: Palgrave, 2001. ISBN 0333949862.Veselovská, L. English syntax: syllabi, examples and exercises. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. ISBN 8024413620.Leech, G. N. Meaning and the English verb. Harlow: Pearson, 2004. ISBN 0582784573.Spenser, Andrew. Morphological Theory. Blackwell, Oxford UK & Cambridge USA., 1991. Matthews, P. H. Morphology. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. ISBN 0521410436.Katamba, Francis. Morphology. The Macmillan Press Ltd., 1993. Aarts, B. Oxford modern English grammar. Oxford: Oxford University Press, 2011. ISBN 978-0-19-953319-0.Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. ISBN 0521559677.

Požadavky

Návštěva kurzů, příprava na semináře, vypracování několika průběžně zadaných písemných domácích úloh. Součástí požadavků k zápočtu je písemný test (credit test) a odevzdání minimálně jedné eseje spojené se samostatnou četbou odborného textu v rozsahu cca 25 stran a v odpovídajícím formátu. Součástí požadavku může být i písemný zápočtový test. Udělený credit je EVALUOVANÝ (A-E:1-3). Známka je vypočítána z průměrů eseje, zápočtového testu a případně i některých domácích úkolů - podle oznámení vyučujícího (zveřejněného na courseware Moodle). Známka bude započítána (25 procent) do požadavků na zkoušku z anglické gramatiky kaa/GRFZ).

Garant

doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Ph.D.