Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Final Master's Degree Exam in Literature (KAA / SALM2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAA / SALM2 - Final Master's Degree Exam in Literature, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Zkouška má dvě části: otázku z literární historie nebo teorie a analýzu literárního díla se vztahem k této otázce.Doba zkoušení je 20 minut.Zkušební otázky:I. OBLAST (náplň kursu AML3)1. Afroamerická literatura od 40. do 60. let 20. stoletíAutoři: Richard Wright, Ralph Ellison, James Baldwin2. Ženská afroamerická literatura, womanismus jako afroamerická varianta feminismuAutoři: Toni Morrison, Alice Walker, Gloria Naylor, Maya Angelou, Paule Marshall, Toni Cade Bambara3. Americké drama od 2. světové války do 70. let 20. století: realistické, modelové a absurdníAutoři: Arthur Miller, Tennessee Williams, Edward Albee, Arthur Kopit, LeRoi Jones (Amiri Baraka), Lorraine Hansberry4. Moderní americká válečná próza: 2. světová válka, Korea, VietnamAutoři: Norman Mailer, John Hersey, James Jones, Joseph Heller, Kurt Vonnegut, Jr., Tim O'Brien. Michael Herr5. Povídkáři a romanopisci publikující v New Yorkeru, minimalismus v americké literatuřeAutoři: John Updike, John Cheever, Donald Barthelme, Joyce Carol Oates, J. D. Salinger, Raymond Carver6. Román dospívání jako jeden z oblíbených žánrů americké literaturyAutoři: J. D. Salinger, Carson McCullers, Truman Capote, Toni Morrison, William Faulkner7. Židovští autoři a holocaust v americké literatuřeAutoři: Isaac Bashevis Singer, Bernard Malamud, Saul Bellow, Philip Roth8. William Faulkner po 2. světové válce a jižanská literatura po Jižanské renesanciAutoři: William Faulkner, William Styron, Flannery O'Connor, Eudora Welty, Robert Penn Warren, Walker Percy, Cormac McCarthy9. Kulturní pluralismus v americké literatuře: američtí indiáni a američtí ČíňanéAutoři: Leslie Marmon Silko, Louise Erdrich, James Welch, Maxine Hong Kingston, Amy Tan10. Beatnici v americké poezii a próze a jejich následovníciAutoři: Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti, Gary Snyder, Ted Berrigan, Diane di Prima, Nikki Giovanni, Ken Kesey, Charles Bukowski11. Osobní pohledy v americké poezii: projektivismus, konfesijní poezie, poezie hluboké obraznosti (Deep Image)Autoři: Robert Lowell, Sylvia Plath, Anne Sexton, Theodore Roethke, Charles Olson, Robert Creeley, James Wright12. Literární experiment v americké literatuřeAutoři: John Barth, Thomas Pynchon, Ishmael Reed, Vladimir Nabokov, Susan SontagII. oblast (AML4 / AL3Z)1. Kulturní pluralismus a multikulturalismusJosef Jařab, Mezi tavicím kotlem, kulturním pluralismem a multikulturalismem, in Horace Kallen a vývoj americké kulturní identity.Josef Jařab, Fusion or Fragmentation, unpublished essay.2. Současná afroamerická literatura psaná ženamiToni Morrison, Alice Walker, Gloria Naylor, Terry McMillan3. Současná afroamerická literatura psaná mužiJohn E. Wideman, James Alan McPherson, Ernest Gaines, William Melvin Kelley, Percival Everett4. Současná americká židovská literaturaPhilip Roth, Cynthia Ozick, E.L. Doctorow, Nathan Englander, Grace Paley, Art Spiegelman5. Nástup asijské americké literaturyFrank Chin, Maxine Hong Kingston, Amy Tan, Jhumpa Lahiri, Bharati Mukherjee, Yiyun Li6. Chicanská literatura a literatura amerických indiánůLuiz Valdez, Ana Castillo, Sandra Cisneros; Louise Erdrich, Leslie Marmon Silko, James Welch, Sherman Alexie7. Cesta k postmodernismuJohn Barth, Paul Auster, Don DeLillo, Robert Coover, Thomas Pynchon8. Současný vývoj americké povídkyJoyce Carol Oates, Raymond Carver, Richard Ford, Tobias Wolff, Amy Hempel, Ann Beattie, Mary Robison, Frederick Barthelme, Donald Barthelme9. Literatura Nové ztracené generaceDavid Leavitt, Jay McInerney, Bret Easton Ellis10. Regiony v americké literatuřeEudora Welty, Walker Percy, Ken Kesey, Denis Johnson, Bobbie Ann Mason, Norman Maclean/SEZNAM POKRAČUJE/

Získané způsobilosti

11. Současné americké dramaEdward Albee, Arthur Kopit, August Wilson, Beth Henley, Sam Shepard, David Mamet, Tony Kushner12. Poezie v současné Americepost-beatnici, C. K. Williams, Nikki Giovanni, Rita Dove, Yusef Komunyakaa, Billy Collins, Robert Hass, Robert Pinsky, Mary Oliver, Natasha Trethaway III.OBLAST - BRITSKÁ LITERATURA DO ROKU 1780 (BRL3)1. Stará anglická/anglosaská literatura (anonymní bardové, Caedmon, Beowulf, The Wanderer)2. Středověká anglická literatura (Geoffrey Chaucer, Sir Gawain and the Green Knight (15th ct.)3. Hry a básnické dílo Williama Shakespeara4. Alžbětínská a jakubovská éra (Edmund Spenser, Walter Raleigh, Christopher Marlowe, Ben Jonson, John Donne, George Herbert, Sir John Suckling)5. Puritánská revoluce a John Milton, Andrew Marvell6. Literatura období restaurace a následujícího období (William Wycherley, George Farquhar, John Dryden, Sir George Etherege)7. Počátky románu (Daniel Defoe, Samuel Richardson, Henry Fielding)8. Významní satirikové (Alexander Pope, John Gay, Jonathan Swift)9. Sentimentalism and Gothic Fiction (Laurence Sterne, Oliver Goldsmith, Matthew Gregory Lewis, Horace Walpole, Ann Radcliffe)10. Ženy v literatuře (Aphra Behn, Eliza Haywood, Charlotte Lennox, Fanny Burney, Jane Austen -pouze juvenilie)11. Drama 18. století (John Gay, Richard Brinsley Sheridan, Oliver Goldsmith)12. Různí kritikové a esejisté (Samuel Johnson, Daniel Defoe, Alexander Pope, Jonathan Swift)IV. OBLAST - SOUČASNÁ BRITSKÁ LITERATURE (BRL4)1. Próza po 2. světové válce: třídní povědomí a morální témata (Kingsley Amis, Allan Sillitoe, John Wain, Anthony Burgess, Graham Greene, Iris Murdoch, William Golding) 2. 60. a 70. léta 20. století v britské poezii (Thom Gunn, Elizabeth Jennings, Philip Larkin, Ted Hughes, Basil Bunting, Richard Caddel, Roger McGough, Craig Raine)3. Genderová a sexuální identita v románech (Lawrence Durrell, Angela Carter, Jeanette Winterson, Anita Brookner, Fay Weldon, Allan Hollinghurst)4. Žánrová próza: gotická, groteskní, fantastická a SF (Angela Carter, J. G. Ballard, Beryl Bainbridge, Ian McEwan, Kazuo Ishiguro, Will Self)5. Venkov, příroda a městská i předměstská zkušenost (Beryl Bainbridge, Martin Amis, Peter Ackroyd, Graham Swift, Iris Murdoch, Ian McEwan, Hanif Kureishi)6. Etnická identita a multikulturalismus v britské próze (Salman Rushdie, Kazuo Ishiguro, Timothy Mo, V. S. Naipaul, Zadie Smith, Andrea Levy, Arundhati Roy) 7. Poválečné drama: tradice a experiment (Samuel Beckett, John Osborne, Harold Pinter, Alan Ayckbourn, Tom Stoppard, Arnold Wesker, Sarah Kane)8. Současná poezie: školy, hnutí a jednotlivci (viz kurs)9. Postmoderní kánon: původ a vývoj (John Fowles, Ian McEwan, Martin Amis, A.S. Byatt, Zadie Smith) 10. Próza a drama v novém tisíciletí (Ian McEwan, Julian Barnes, Hilary Mantel, John Banville, Raymond Williams, Ali Smith)11. Britský humor a satira od 50. let 20. století (Kingsley Amis, David Lodge, Evelyn Waugh, Beryl Bainbridge, Muriel Spark, Martin Amis, Ian McEwan)12. Welšská, irská a skotská literatura (Muriel Spark, Irvin Welsh, James Kelman, Alasdair Gray, Sean O'Faolain, William Trevor, Bernice Rubens)V. OBLAST - TEORIE LITERÁRNÍ INTERPRETACE (TELZ)1. Antika (Aristoteles, Platón) 2. Angloamerický formalismus a nová kritika (T. S. Eliot, C. Brooks, R. P. Warren)3. Český strukturalismus a naratologie(Propp, Mukařovský, L. Doležel)4. Psychologický přístup (Freud)5. Archetypální přístup I (C. G. Jung)6. Archetypální přístup II (Frazer, Frye, Campbell, Eliade)7. Poststrukturalismus a dekonstrukce (Derrida, Foucault)8. Feminismus (Cixous, Mitchell, Showalter) 9. Americká kulturní a archetypální kritika (R. W. B.Lewis, H. N. Smith, Richard Chase, Leslie Fiedler)10. Tradiční přístupy (historicko-biografický, morálně-filozofický) (Stanley Fish, Hayden White)

Literatura

Gray, Richard. A History of American Literature. Oxford, 2004. ISBN 0631221352 .Tony Hilfer. American Fiction Since 1940. London, 1992. ISBN 0582493501.Ruland, Richard, and Malcolm Bradbury. From Puritanism to Postmodernism. London, 1991. ISBN 0-415-01341-0.Bigsby, C.W.E. Modern American Drama (1945-2000). Cambridge, 2000. Richard Ruland, a Malcolm Bradbury. Od puritanismu k postmodernismu. Praha, 1997. ISBN 80-204-0586-0.

Požadavky

- Níže uvedené zkušební otázky platí pro SZZk v červnu 2014 a jsou určeny studentům, kteří zahájili magisterské navazující studium na KAA v září 2012 nebo později.Otázky u Magisterské státní závěrečné zkoušky zahrnují 5 oblastí:1. Americká literatura po roce 1945 (AML3)2. Současná americká literatura (AML4)3. Britská literatura do r. 1780 (BRL3)4. Současná britská literatura (BRL4)5. Teorie literární interpretace (TELI).Dvouoboroví studenti Anglické filologie se připraví na dvě z těchto pěti oblasti, ze kterých chtějí vykonat státní zkoušku. U zkoušky si z těchto dvou vybraných oblastí studenti vylosují jednu oblast a z té pak otázku. Otázka zahrnuje kromě literárně historické či teoretické části také analýzu literárního díla, které se k této otázce vztahuje (bylo na programu příslušného kursu). K otázce se vyžaduje četba v rozsahu požadavků pro příslušný seminář (viz programy kursů).Vyžaduje se:- znalost literární a kulturní historie vybraného období (hlavní směry, klíčové osobnosti podle seznamu témat k jednotlivým kursům a jejich nejvýznamnější díla, vztah literatury a historicko-společenského kontextu);- důkladná znalost primárních textů z programu kursů (struktura literárního díla, motivická a tematická analýza, naratologický rozbor);- přinést ke zkoušce seznam četby pro 2 zvolené oblasti, seřazený podle tematických okruhů, a seznam prostudované studijní literatury- nevyžadují se synopse děl, které student nečetl

Garant

prof. PhDr. Michal Peprník, Dr.