Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Final Bachelor's Degree Exam in Liter. (KAA / SZAL1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAA / SZAL1 - Final Bachelor's Degree Exam in Liter., Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Zkouška má dvě části: literární historii a analýzu literárního díla.Literární historie zahrnuje látku všech 4 literárních kurzů (AML1, AML2, BRL1 a BRL2).Tematické okruhy ke zkoušce - viz STAG obsah AML1, AML2, BRL1 a BRL2.Četba zahrnuje všechny čtyři literární kurzy (AML1, AML2, BRL1 a BRL2).

Získané způsobilosti

Znalosti americké a britské literární historie, znalosti literární teorie a základní literární terminologie a schopnosti odborné analýzy a interpretace literárního díla z programu literárních kurzů nebo seznamu četby.

Literatura

Gray, Richard. A History of American Literature. Oxford, 2004. ISBN 0631221352 .Ruland, Richard, and Malcolm Bradbury. From Puritanism to Postmodernism. London, 1991. ISBN 0-415-01341-0.Procházka, Martin et. al. Lectures on American Literature. Praha, 2002. ISBN 80-246-0358-6.Richard Ruland, a Malcolm Bradbury. Od puritanismu k postmodernismu. Praha, 1997. ISBN 80-204-0586-0.

Požadavky

- Znalost literární a kulturní historie vybraného období (hlavní směry, klíčové osobnosti a jejich nejvýznamnější díla, vztah literatury a historicko-společenského kontextu).- Důkladná znalost textů z programu kurzů a ze seznamu individuální četby (text a kontext, struktura a forma literárního díla).- Přinést ke zkoušce programy absolvovaných literárních kurzů.- Přinést ke zkoušce seznam četby řazené podle tematických okruhů; bez těchto seznamů studenti nemohou být připuštěni ke zkoušce. - Ke každému tematickému okruhu je třeba přečíst texty v předepsaném rozsahu (minimálně 1 román či divadelní hra nebo 3 povídek, v případě otázky z poezie min. 10 básní). Studenti si mohou vzít ke zkoušce texty básní, ale texty musejí být bez poznámek či komentářů.- Přinést ke zkoušce seznam odborné studijní literatury.

Garant

prof. PhDr. Michal Peprník, Dr.