Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance 1 (KAE / FI1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAE / FI1 - Finance 1, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obsah:1. Osobní finance úvod do problematiky2. Finanční trh3. Investice4. Úvěry5. Pojištění6. Řízení finančních rizik7. Podnikové finance úvod do problematiky8. Vznik a zánik podniku9. Finanční struktura podniku10. Finanční analýza11. Finanční plánování12. Investiční rozhodování

Získané způsobilosti

Absolvent kurzu:- porozumí principům osobních financí a jejich nezbytností v běžném životě- pochopí podstatu jednotlivých finančních pojmů pro běžnou životní praxi- naučí se metodiku finančního plánování v osobním životě i v podnikové sféře - porozumí majetkovo-finanční struktuře podniku - zorientuje se v metodách finanční analýzy a jejich uplatnění při finančním rozhodování- naučí se "číst" podnikové finanční výkazy a získat z nich informační hodnotu pro řízení- seznámí se s oblastí investičního rozhodování v podniku

Literatura

Valach,J. Finanční řízení podniku. Praha, 1999. ISBN 80-86119-21-1.Petr Syrový, Tomáš Tyl. (2014). Osobní finance: řízení financí pro každého. Praha. Černohorský,J.,Teplý,P. (2011). Základy financí. Praha. Landa M. (2007). Finanční plánování a likvidita. Brno. Marek Petr. (2009). Studijní průvodce financemi podniku. Praha. Kohout, P. Finance po krizi. Praha, 2009. ISBN 978-80-247-3199-5.Hrdý,M., Horová,M. (2009). Finance podniku. Praha. GRUNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. VŠE Praha, Fakulta financí a účetnictví, 2001. ISBN 80-7079-587-5.Kislingerová, Hnilica. Finanční analýza krok za krokem. C. H. Beck Praha, 2005. ISBN 80-7179-321-3.Krauseová J. Finanční řízení firmy. VŠE, Praha, 2002. ISBN 80-245-0416-2.Valach, J. Finanční řízení podniku. Praha, 2001. ISBN 80-86 119-38-4.Roubini,N.,Mihm,S. Krizová ekonomie. Budoucnost finančnictví v kostce. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-4102-4.Kislingerová E. Manažerské finance. C. H. Beck Praha, 2004. ISBN ISBN 80-7179-802-.Krugman, P. Návrat ekonomické krize. Praha, 2009. ISBN 978-80-7021-984-3.BREALEY, R.A., MYERS, S. C. Teorie a praxe firemních financí. East Publishing, Praha, 1999. ISBN 80-85605-24-4.Foster, J.B., Magdoff, F. The Great Financial Crisis: Cause and Consequences. New York, 2009.

Požadavky

Kurz je ukončen zápočtem. Podmínkou je 80% účast na výuce (tolerovány jsou 2 absence), aktivita na seminářích,úspěšné zvládnutí písemného zápočtového testu a skupinový projekt dle zadání vyučujícího.

Garant

Mgr. Vlastimil Bijota

Vyučující

Mgr. Vlastimil BijotaMgr. Vlastimil Bijota