Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance 2 (KAE / FI2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAE / FI2 - Finance 2, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obsah1. Charakteristika obchodních a krátkodobých bankovních úvěrů a ostatních zdrojů financováníoběžného majetku2. Kapitálové plánování a investiční rozhodování(peněžní toky z investic, kriteria efektivnosti,investice do dlouhodobého fin. majetku)3. Dlouhodobé vnitřní zdroje financování investičního majetku podniku ( odpisy, zisk). Proměny vestruktuře akumulace kapitálu, tendence k financializaci ekonomiky4. Externí zdroje financování investic,(akcie, obligace, úvěry, leasingy, finanční inovace produktů)5. Rozdělení hospodářského výsledku v podnikatelské sféře, dividendová politika, tvorba fondů6. Věda, vývoj,inovace a jejich funkční uplatnění v podnikové ekonomice7. Dlouhodobé a krátkodobé finanční plánování v podniku ( cíle, pojetí, fin. kontrola )8. Oceňování podniku, jeho základní metody, tržní hodnota podniku9. Finanční aspekty spojování podniků, integrace, akvizice, fůze, holdingy11. Financializace kapitálu jako určující síla proměny ekonomiky, příčiny, následky, finančníspekulace a bubliny, dopady na reálnou podnikovou ekonomiku12.Řízení ve finanční tísni, zánik podniku a jeho finanční vypořádání

Získané způsobilosti

Absolvent kurzu:- pochopí souvislost financování oběžného majetku krátkodobými zdroji, jejich specifickou strukturu možností a jejich modifikace- porozumí principům kapitálového plánování a zásadám finančního rozhodování při pořizování investičního majetku podniku- dovede vyhledat vhodné zdroje pro financování investic a dovede posoudit efektivnost jednodušších projektů- zorientuje se v zásadách rozdělování hospodářského výsledku, dividendové politice a tvorbě podnikových fondů- naučí se metodě sestavování jednoduššího finančního plánu na příkladu konkrétního podniku- seznámí se s metodami oceňování podniku a zjišťování jeho tržní ceny- porozumí základním aspektům soudobého globálního finančního vývoje a jeho vlivům na podnik

Literatura

Valach J. Finanční řízení podniku. Praha, 1999. ISBN 80-86119-21-1.Marek P. (2009). Studijní průvodce financemi podniku. Praha. Kohout, P. Finance po krizi. Praha, 2009. ISBN 978-80-247-3199-5.Hrdý,M.,Horová,M. (2009). Finance podniku. Praha. GRUNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. VŠE Praha, Fakulta financí a účetnictví, 2001. ISBN 80-7079-587-5.Kislingerová, Hnilica. Finanční analýza krok za krokem. C. H. Beck Praha, 2005. ISBN 80-7179-321-3.Krauseová J. Finanční řízení firmy. VŠE, Praha, 2002. ISBN 80-245-0416-2.Roubini,N.,Mihm,S. Krizová ekonomie. Budoucnost finančnictví v kostce. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-4102-4.Kislingerová E. Manažerské finance. C. H. Beck Praha, 2004. ISBN ISBN 80-7179-802-.Krugman, P. Návrat ekonomické krize. BREALEY, R.A., MYERS, S. C. Teorie a praxe firemních financí. East Publishing, Praha, 1999. ISBN 80-85605-24-4.Foster, J.B., Magdoff, F. The Great Financial Crisis: Cause and Consequences. 2009. Černohorský,P.,Teplý,P. (2011). Základy financí. Praha.

Požadavky

Min 80% účast na přednáškách a cvičeních. Jsou tolerovány dvě absence. Aktivita a sem. práce na cvičeních. Kurz je ukončen zápočtem a ročníkovou zkouškou formou písemného testu (filolog. obory) aústní zkouškou (AES).

Garant

Mgr. Vlastimil Bijota

Vyučující

Mgr. Vlastimil BijotaMgr. Vlastimil Bijota