Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů 1 (KAE / LZ1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAE / LZ1 - Řízení lidských zdrojů 1, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Základní charakteristika řízení lidských zdrojů (s ohledem na rozvoj znalostní ekonomiky, charakteristiky znalostních pracovníků, specifika vedení znalostních pracovníků)Podniková vize, mise a hodnoty a jejich význam pro ŘLZ. Stanovování vize, mise, hodnot, metody šíření a sdílení;Vytváření a analýza pracovních míst. Práce s integrovaným systémem typových pozic, zejm. job tip (uchazeč), národní soustava povolání (zaměstnavatel)Personální plánování (s ohledem na národní a mezinárodní ekonomický vývoj)Získávání pracovníků, aktuální situace na trhu práce v ČR a ve světě.Výběr pracovníků ? základní postupy.Orientace a adaptace přijatých pracovníků - základní přehled.Moderní přístupy k motivaci, job design přístupHodnocení. Hodnocení práce. Hodnocení pracovníků. Specifika hodnocení znalostních pracovníků.Tento předmět je inovován o aktuální trendy v oblasti ŘLZ s ohledem na rozvoj znalostní a kreativní ekonomiky a na rostoucí význam sociálních technologií pro řízení firem a jejich zaměstnanců.Inovace předmětu vznikla v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0138 "Modularizace manažerského a psychologického vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci cestou inovace a propojení ekonomických a psychologických studijních programů".

Získané způsobilosti

Odborné znalosti: Popíše systém řízení lidských zdrojůUplatňuje jednotlivé součásti systému ŘLZ ve vzájemných souvislostechOdborné dovednosti:Pracuje s misí, vizí a hodnotami firmy jako se základními východisky řízení lidských zdrojůPracuje efektivně v týmu znalostních pracovníkůŘídí a motivuje znalostní pracovníky a dokáže je motivovatObecné způsobilosti:Uplatňuje rozvinuté soft skills nutné pro týmovou práciEfektivně komunikuje v pracovních situacích

Literatura

Kubátová, J. (2013). Management lidských zdrojů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Armstrong, Michael. A Handbook of Human Resource Management Practice. Kogan Page, London, 2006. ISBN 0 7494 4631 5.Bělohlávek F. Jak řídit a vést lidi. Computer Press, Praha, 2000. ISBN 80-7226-308-0.Foot, M., Hoot, C. Personalistika. Computer Press, Praha, 2002. ISBN 80-7226-515-6.Koubek J. Personální práce v malých podnicích. Grada Publishing, Praha, 1996. ISBN 80-7169-206-9.Covey, Stephen, R. Sedm návyků vůdčích osobností pro úspěšný a harmonický život. Pragma, Praha, 1994. ISBN 80-85213-41-9.

Požadavky

Studium probíhá s využitím e-learningového prostředí Moodle. Studenti se do Moodle přihlásí podle návodu na http://www.kae.cz/moodle-navod/Posluchači se do Moodle přihlásí tak, aby se mohli s využitím tam dostupných informací a podkladů připravit nejpozději na druhou výuku!V kurzu v Moodle je k dispozici podrobný sylabus, podklady pro studium a řada informací a pokynů. Pokud se chcete seznámit s podrobným sylabem a nejste zapsáni na kurz ve STAGu, můžete kurz navštívit jako host.Splnění zadaných úkolů v zadaných termínech.V kurzu není stanovena povinná docházka.

Garant

doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.