Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů 2 (KAE / LZ2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAE / LZ2 - Řízení lidských zdrojů 2, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Odměňování pracovníků. Peněžní a nepeněžní odměny.Význam vzdělávání a rozvoje pracovníků z hlediska ŘLZ.Rozmisťování pracovníků. Zásady rozmisťování, zákoník práce a zákon o kolektivním vyjednávání.Péče o zaměstnance a pracovní vztahy. Péče povinná, smluvní, nepovinná. Význam péče pro znalostní pracovníky, specifické požadavky mladých znalostních pracovníků, nové způsoby práce s využitím ICT, systémy péče a zaměstnaneckých výhod.Perspektivy ŘLZ. Nejnovější studie z oblasti ŘLZ, trendy v požadavcích mladých znalostních pracovníků, nové přístupy k lidskému kapitálu. Příležitosti pro talentované pracovníky.Prezentace a rozbory dvousemestrálních projektů Systém řízení lidských zdrojů v male firmě.Tento předmět je inovován o aktuální trendy v oblasti ŘLZ s ohledem na rozvoj znalostní a kreativní ekonomiky a na rostoucí význam sociálních technologií pro řízení firem a jejich zaměstnanců.Inovace předmětu vznikla v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0138 "Modularizace manažerského a psychologického vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci cestou inovace a propojení ekonomických a psychologických studijních programů".

Získané způsobilosti

Odborné znalosti: Uplatňuje principy celého systému řízení lidských zdrojů v malé firmě a jejich základní zákonné úpravy.Odborné dovednosti: Zavádí a řídí systém řízení lidských zdrojů v malé firměPracuje v dílčí oblasti ŘLZ ve střední a velké firměZohledňuje specifické charakteristiky znalostních pracovníkůObecné způsobilosti:V práci zohledňuje souvislosti společenského, ekonomického a technologického vývoje a potřeb globálního trhu práce.Efektivně spolupracuje a komunikuje v týmech znalostních pracovníků.

Literatura

Armstrong, M. A Handbook of Human Resource Management Practice. Kogan Page, London, 2006. ISBN 0 7494 4631 5.Kubátová, J. (2013). Management lidských zdrojů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Koubek, J. Personální práce v malých podnicích. Grada Publishing, Praha, 1996. ISBN 80-7169-206-9.Covey, Stephen, R. Sedm návyků vůdčích osobností pro úspěšný a harmonický život. Pragma, Praha, 1994. ISBN 80-85213-41-9.http://www.hr-guide.comhttp://www.hrmagazine.co.ukhttp://www.hreonline.comBělohlávek F. Jak řídit a vést lidi. Computer Press, Praha, 2000. ISBN 80-7226-308-0.Foot Margaret, Hoot Caroline. Personalistika. Computer Press, Praha, 2002. ISBN 80-7226-515-6.

Požadavky

Výuka je vedena prostřednictvím LMS Moodle. Student se před první výukou do kurzu přihlásí podle návodu na kae.cz, pokud tak již neučinil v rámci LZ1 v ZS téhož akademického roku.Přítomnost na obhajobách projektů.Vyřešení zadaných úloh (Projekt Řízení lidských zdrojů v malé firmě) v zadaném termínu. Projekty jsou řešeny týmově, čímž dochází k tréninku týmové spolupráce a efektivní komunikace.Obhajoba dvousemestrálního projektu Řízení lidských zdrojů v malé firměVykonání písemné zkoušky - řešení případové studie z oblasti ŘLZPodrobnosti jsou uvedeny v podkladech v Moodle.

Garant

doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.