Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení virtuálních týmů (KAE / RVT)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAE / RVT - Řízení virtuálních týmů, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Bloková výuka - termíny viz kae.cz/Bloková výuka - termínyCharakteristika virtuálních týmů (VT), důvody a význam vytváření VT.Specifika VT ve srovnání s tradičními týmy.Požadavky na osobnostní charakteristiky členů VT. Požadavky na osobnostní charakteristiky a specifické kompetence vedoucích VT.Způsoby výběru členů VT.Specifika vedení/řízení VT.Specifika komunikace ve virtuálním prostředí a zásady efektivní komunikace, absence neverbální komunikace ve virtuálním prostředí.Skupinová dynamika VT a metody pro rozvoj. Efektivní užití kolaborativních technik ve VT.Metody hodnocení členů VT.Interkulturní aspekty řízení VT.Virtuální tržiště práce, vytváření swarms (týmy pracovníků sestavené za účelem řešení krátkodobého projektu, po vyřešení projektu je tým rozpuštěn).Prostředí/rozhraní vhodná pro práci VT.Patologické jevy. Závislosti - workoholismus, technofilie.Time management ve virtuálním prostředí.Praktický nácvik týmové virtuální spolupráce, prezentace výsledků.Tento předmět vznikl v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0138 Modularizace manažerského a psychologického vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci cestou inovace a propojení ekonomických a psychologických studijních programů.

Získané způsobilosti

Odborné znalosti: Studentse orientuje v trendech vývoje práce a spolupráce znalostních pracovníků, umí vysvětlit principy a zásady komunikace a spolupráce ve virtuálním prostředí,umí popsat principy vedení virtuálních týmů, umí popsat základní teorii týmové práce a její modifikace ve virtuálním prostředí.Odborné dovednosti: Student umí využívat virtuální tržiště práce, dokáže spolupracovat a komunikovat ve virtuálních pracovních týmech, je schopen eliminovat rizikové chování ve virtuálním prostředí,umí nalézt a získat pracovní uplatnění ve virtuálním prostředí.Obecné způsobilosti: Student je způsobilý navazovat pracovní kontakty ve virtuálním prostředí, tyto kontakty udržovat a rozšiřovat ve prospěch vlastí profesní uplatnitelnosti a rozvoje.

Literatura

Zofi Yael S. A Manager s Guide to Virtual Teams, 2011. Lema, Chris. Building & Managing Virtual Teams: Five ways to Create a High Performance Culture for Remote Workers, 2012. Kubátová, J., Seitlová, K. (2015). Řízení virtuálních týmů. Olomouc. Lepsinger, Richard, De Rosa, Darleen. Virtual Team Success: A Practical Guide for Working and Leading from a Distance, 2010. Lipnack, Jessica, Stamps, Jeffrey. Virtual Teams: People Working Across Boundaries with Technology, 2000. Ellis, J.B. - Luther,K., - Bessiere,K. - Kellogg, W.A. Games for Virtual Team Building. Prezentováno na ACM DIS 2008: The Conference on Designing Interactive Systems. Cape Town 25.2. - 27.2.2008, http://jellis.org/work/jbe-dis2008.pdf. Seriosity. Virtual Worlds, Real Leaders. Online games put the future of business leadership on display. http://domino.research.ibm.com/comm/www_innovate.nsf/images/gio-gaming/$FILE/ibm_gio_gaming_report.pdf. Kaiser, P.R. - Tullar W.L. - McKowen, D. Student Team Projects by Internet. Business Communication Quarterly 63(4), s. 75-82. Suchan, J. - Hayzak, G. The communication characteristics of virtual teams: A case study. IEEE Transactions on Professional Communication, 44(3), s. 174-186. Journal of Virtual Worlds Research. Journal of Virtual Worlds Research. Virtual Wiki. Virtual Wiki.

Požadavky

Účast ve výuce 75 %. Aktivní práce.Splnění zadávaných úkolů ve stanovených termínech. Studenti budou připravovat a řešit případové studie z oblasti virtuální spolupráce.Výuka je bloková! Termíny výukových bloků (mohou být v sudých i lichých týdnech) jsou na kae.cz, záložka Bloková výuka (nebo zadat do vyhledávacího okna: blok)V první výuce je nutno z důvodu pozvání do prostředí CAPSA uvést údaje studentů v tomto dokumentuhttps://docs.google.com/document/d/1hERmXNg2_8XTB10HBsYvZFSYkEIIIOhehUvxFAtONXo/edit?usp=sharing

Garant

doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.PhDr. Klára Seitlová, Ph.D.