Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a jazyk 1 (KBH / OFJ1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KBH / OFJ1 - Filozofie a jazyk 1, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

V kurzu budou posluchači seznámeni se základními tématy a otázkami týkajícími se vztahu jazyka a filosofie. Cílem je na základě pracovních přednášek a komentované četby primárních textů uvést posluchače do problematiky v prostoru, kde se dané disciplíny stýkají/prolínají. Na základě elementárního rozboru několika problémových okruhů budeme hledat styčné body mezi základními filozofickými problémy a jejich vztahem k otázkám týkajícím se povahy jazyka a řeči. Hlavní pozornost bude věnována tzv. linguistic turn a filozofii jazyka v užším slova smyslu (tj. zejména tradici analytické a postanalytické filozofie). Pokusíme se poskytnout elementární orientaci v klíčových filozofických koncepcích jazyka a na tomto základě umožnit studentům filologického oboru nahlížet předmět svého studia v obecnějším rámci.Přednáškové okruhy1. Jazyk/ověda a filozofie: historická perspektiva2. O slovech a věcech: základní pojmy a perspektivy vztahu jazyka a světa3. Filozofie, jazyk a logická analýza: jak mluvit o významu4. Pravda, jazyk, epistemologie: jak souvisí jazyk s poznáním5. Mluvčí a posluchači = pragmatika: nové paradigma komunikace6. Jazyk a mysl v současné filozofii: o slovech a pojmechTémata seminářů:1. Smysl, význam, reference2. Sémantika jako věda3. Sémantika jako věda?4. Kdy něco něco znamená5. Co je v hlavě a co není: o dvojčatech a dvodě

Získané způsobilosti

Základní orientace ve vztazích mezi filozofií a jazykem ve 20. století

Literatura

Tugendhat, E., Wolf, U. Logicko-sémantická propedeutika. Praha: Rezek, 1997. Marvan, T. Otázka významu. Cesty analytické filosofie jazyka. Praha, 2010. nullhttp://plato.stanford.eduMarvan, T. - Hvorecký, J. (eds.). Základní pojmy filosofie jazyka a mysli. Nymburk, 2007. nullOravcová, M. (ed.). Filozofia prirodzeného jazyka. Bratislava, 1992. Koťátko, P. Interpretace a subjektivita. Praha, 2006. Peregrin, J. Kapitoly z analytické filosofie. Praha, 2005. Sousedík, P. Logika pro studenty humanitních oborů. Praha, 2001. nullEco, U. Semiotics and the Philosophy of Language. Bloomington: Indiana University Press 1986. Koťátko, P. Význam a komunikace. Praha, 1998. Peregrin, J. Význam a struktura. Praha, 1999.

Požadavky

pravidelná a aktivní účast (max. 2 absence)úspěšná písemná práce (výběr z nabídky, schválení vlastního tématu nebo překlad)

Garant

Mgr. Marek Nagy, Ph.D.