Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a jazyk 2 (KBH / OFJ2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KBH / OFJ2 - Filozofie a jazyk 2, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

V přednáškách budou posluchači seznámeni se základními tématy a otázkami týkajícími se moderních podob vztahu jazyka a filosofie. Hlavní pozornost bude věnována tzv. linguistic turn a filozofii jazyka v užším slova smyslu (tj. zejména tradici analytické a postanalytické filozofie). Cílem je poskytnout elementární orientaci v klíčových tématech a filozofických koncepcích jazyka a na tomto základě umožnit studentům filologického oboru nahlížet předmět svého studia v obecnějším rámci. Semináře budou věnovány analýze vybraných pojmů, které jsou předmětem debaty v analytické filozofii. Na základě četby primárních textů a opěrné sekundární literatury se studenti seznámí se základním rozvrhem daných diskuzí.Témata přednášek:1.Jazyk/ověda a filozofie2.O slovech a věcech: základní pojmy a perspektivy vztahu jazyka a světa3.Filozofie, jazyk a logická analýza: jak mluvit o významu4.Pravda, jazyk, epistemologie: jak souvisí jazyk s poznáním5.Mluvčí a posluchači - pragmatika: nové paradigma komunikace6.Jazyk a mysl v současné filozofii: o slovech a pojmech7.Kontinent vrací úder: jiná filozofie jazykaTémata seminářůO pojmu význam (a nomenklatura)O pojmu konvence (a pravidlo)O pojmu intence (a komunikace)O pojmu pojem (a slovo)

Získané způsobilosti

Základní orientace ve vztazích mezi filozofií a jazykem ve 20. století

Literatura

nullTugendhat, E., Wolf, U. Logicko-sémantická propedeutika. Praha: Rezek, 1997. Marvan, T. Otázka významu. Cesty analytické filosofie jazyka. Praha, 2010. nullMarvan, T. - Hvorecký, J. (eds.). Základní pojmy filosofie jazyka a mysli. Nymburk, 2007. Kolář, P. Argumenty filosofické logiky. Praha, 1999. Oravcová, M. (ed.). Filozofia prirodzeného jazyka. Bratislava, 1992. Eco, U. Meze interpretace. Praha, 2004. Valenta, L. Problémy analytické filosofie, Olomouc 2003. Kamhal, D. Význam a jazyková praxe. Olomouc, 2003. Peregrin, J. Filosofie a jazyk, Praha 2003. Praha, 2005. Koťátko, P. Interpretace a subjektivita. Praha, 2006. Hubík, S. "K postmodernismu obratem k jazyku". Praha, 1994. Peregrin, J. Kapitoly z analytické filosofie. nullEco, U. Semiotics and the Philosophy of Language. Bloomington, 1984. Eco, U. Teorie sémiotiky. Brno 2004. Peregrin, J. Úvod do analytické filosofie. Praha, 1992. Koťátko, P. Význam a komunikace. Praha, 1998. Peregrin, J. Význam a struktura. Praha, 1999.

Požadavky

pravidelná účast (max. 2 absence)příprava na semináře (úkoly, znalost zadaných textů) a aktivní účast na semináříchúspěšný pohovor nad zvoleným tematickým okruhem (1 + 2 semestr) a zadanou seminární prací

Garant

Mgr. Marek Nagy, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Marek Nagy, Ph.D.