Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a jazyk 2 (KBH / OFJB2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KBH / OFJB2 - Filozofie a jazyk 2, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Kurz navazuje na předchozí Filosofii a jazyk 1 a bude svými tématy pokrývat problematiku vztahu filosofie a jazyka ve 20. století. Cílem je představit moderní řešení otázek, které byly nastoleny již v předchozích obdobích, zároveň má ale také prezentovat specifické podoby filosofie, které tzv. obrat k jazyku nastolil. V několika tematických blocích budeme analyzovat základní tendence filosofického obratu k jazyku a důraz budeme klást na zdůvodnění tvrzení, že tento proces není možné prezentovat jako výhradní záležitost tzv. analytického křídla filosofie. V konfrontaci s jinými myšlenkovými tradicemi obracejícími se k jazyku ukážeme specifika, limity i výhody jednotlivých přístupů. Cílem bude nalézání "mostů" mezi jednotlivými přístupy, které by umožnili komplexnější porozumění základním otázkám filosofie jazyka a hlubší vhled do problematiky týkající se možností popisu jazyka a komunikace.Témata seminářů:1 - 3. Moderní logika a analytická filosofie (Frege, Russell, Carnap, Wittgenstein)4 - 5. Wittgenstein II a filosofie přirozeného jazyka (Wittgenstein, Austin a Searle)6 - 7. Fenomenologie a hermeneutika (Heidegger, Gadamer)8 - 10. Postanalytická filosofie: (Quine, Davidson, Rorty)11. Poststrukturalismus (Derrida)12. Sémiotická inspirace (Eco)

Získané způsobilosti

Základní orientace ve vztazích mezi filozofií a jazykem ve 20. století

Literatura

Kolář, P. Argumenty filosofické logiky. Praha, 1999. Blecha, I. Fenomenologie a existencialismus. Olomouc, 1994. Peregrin, J. Filosofie a jazyk, Praha 2003. Praha, 2005. Oravcová, M. (ed.). Filozofia prirodzeného jazyka. Bratislava, 1992. Hubík, S. "K postmodernismu obratem k jazyku". Praha, 1994. Peregrin, J. Kapitoly z analytické filosofie. Tugendhat, E., Wolf, U. Logicko-sémantická propedeutika. Praha: Rezek, 1997. Eco, U. Meze interpretace. Praha, 2004. Hubík, S. Postmoderní kultura. Olomouc, 1992. Valenta, L. Problémy analytické filosofie, Olomouc 2003. Eco, U. Teorie sémiotiky. Brno 2004. Peregrin, J. Úvod do analytické filosofie (Logika ve filosofii, filosofie v logice). Praha, 1992. Grondin. Úvod do hermeneutiky. Praha, 1997. Kamhal, D. Význam a jazyková praxe. Olomouc, 2003. Koťátko, P. Význam a komunikace. Praha, 1998. Peregrin, J. Význam a struktura. Praha, 1999.

Požadavky

zápočtový test

Garant

Mgr. Marek Nagy, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Marek Nagy, Ph.D.