Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Možnosti gramatiky (KBH / OMG)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KBH / OMG - Možnosti gramatiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Cílem kursu je uvažování o ?možnostech? gramatiky, tedy přiblížení toho, co a jak můžeme za gramatiku chápat. Kurs bude vycházet z diskuse různé intenze a extenze termínu gramatika v dnešní lingvistice a bude hledáním takových typů gramatiky přirozeného jazyka, které vyhovují situaci lingvistiky po tzv. komunikativním obratu a akceptují interdisciplinární prostředí současných zkoumání přirozeněřečové komunikace, zejména podněty filosofické.Zvláštní pozornost bude věnována inspiracím přicházejícím od přírodních věd a všeobecně těm tendencím, které programově rezignují na striktní metodologické lišení věd o člověku, o ?přírodě?, popř. technických věd. Kurs se bude orientovat také na možnost rušení některých ?metodologických axiómat?, která limitují prostor pro netradiční gramatické přístupy. V tomto kontextu se pozornost soustředí na tzv. procesuální gramatiku a jiné postoje této gramatice blízké.Osnova cyklu přednášek:1. Pojem gramatiky ? její širší a užší chápání2. Vznik a vývoj širšího a užšího chápání gramatiky ? příčiny3. Pojem komunikačního obratu, obrat k jazyku v humanitních vědách, důsledky pro současnou jazykovědu4. Širší a užší interdisciplinarita jazykovědy ? příčiny a souvislosti5. Interdisciplinární vztahy jazykovědy v rámci humanitních věd6. Interdisciplinární vztahy tzv. humanitních a přírodních věd ? metodologické problémy a souvislosti hranic7. Interdisciplinarita jazykovědy a přírodních věd8. Matematika a logika ve vztahu k lingvistice a teoriím gramatik9. Revize ?metodologických limit? tradiční a strukturální lingvistiky v rámci interdisciplinárních kontextů10. Lišení langue ? parole, popř. kompetence ? performance jako ?metodologické limity?11. Procesuální a emergentní gramatiky12. Prognózy dalšího vývoje gramatického myšlení

Získané způsobilosti

orientace v konceptech teoretické lingvistiky

Literatura

K jednotlivým tématům budou na přednášce průběžně doporučovány statě nebo monografie pro dané téma typické.

Požadavky

Rozprava nad řešenými problémy a jejich uvádění do kontextu.

Garant

prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.