Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový seminář 10 - bc. studium (KBH / VS10B)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KBH / VS10B - Výběrový seminář 10 - bc. studium, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1) Implikovaný autor a jeho role v promýšlení kategorie nespolehlivého vyprávění.Studie k četbě: Booth, W. C.: "Typy vyprávění". In: Aluze 2, 2007; Chatman, S.: "Implikovaný autor pracuje". In: Dohodnuté termíny. Olomouc 2000.2) Nespolehlivé vyprávění jako naratologická kategorie; hranice nespolehlivého vyprávění.Studie k četbě: Zerweck, B.: "Nespolehlivé vyprávění v dějinném kontextu: Nespolehlivost a kulturní diskurz v narativní fikci". In: Aluze 3, 2009; Fonioková, Z.: "Hranice nespolehlivého vyprávění". In: Bohemica litteraria 1, 2012.3) Urban, M.: "Běloruska", "Faun", "To strašný kouzlo podzimu", "In: Mrtvý holky.4) Faulkner, W.: Hluk a vřava.5) Salinger, J. D.: Kdo chytá v žitě.6) Palahniuk, Ch.: Neviditelné nestvůry.7) Rudiš, J.: Grandhotel.8) Ishiguro, K.: Soumrak dne.9) James, H.: Utažení šroubu.10) Implikovaný autor a nespolehlivé vyprávění ve filmu a v TV seriálu. Navrhované narativy k diskusi: Prokletý ostrov (2010, M. Scorsese), Klub rváčů (1999, D. Fincher), Má mě rád, nemá mě rád (2002, L. Colombani), Sviňák (2013, J. S. Baird), Svět podle Prota (2001, I. Softely), Lolita (1997, A. Lyne, 1962 S. Kubrick)11) Závěrečná shrnutí analýz a stanovení podmínek nespolehlivého vyprávění v souvislosti s analyzovanými texty.

Získané způsobilosti

Rozšíření znalostí o naratologickém myšlení a schopnost analyzovat narativní text.

Literatura

Hrabal, J. "Nespolehlivost jako klamavá narativní strategie". 2013. Cohnová, D. "Rozporné vyprávění". 2011. Nünning. Unreliable Narration: Studien zur Theorie und Praxis unglaubwürdigen. Trier, 1998. Kubíček, T. Vypravěč: kategorie narativní analýzy. Brno: Host, 2007. ISBN 9788072942152.

Požadavky

Zápočet je udělován za aktivní účast na semináři (četba vybraných textů a diskuse nad seminárními texty).

Garant

doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.