Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový seminář 11 - bc. studium (KBH / VS11B)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KBH / VS11B - Výběrový seminář 11 - bc. studium, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Seznámení s tématy, důležité historické události2. Josef Škvorecký - Mirákl3. Ludvík Vaculík - Český snář, Jak se dělá chlapec4. V. Havel, P. Kohout, P. Landovský, J. Dienstbier - V hlavní roli Ferdinand Vaněk5. Milan Uhde - Velice tiché ave6. Jiří Gruša - Dotazník7. Eva Kantůrková - Přítelkyně z domu smutku8. Jan Pelc - ? a bude hůř9. Michal Viewegh - Báječná léta pod psa10. Halina Pawlowská - Díky za každé nové ráno11. Petr Šabach - Babičky, Občanský průkaz12. Irena Dousková - Hrdý Budžes, Oněgin byl Rusák, O bílých slonech

Získané způsobilosti

Orientace v české poválečné literatuře, která stála mimo oficiální okruh, a seznámení s autory, kteří se k tomuto období ve svých dílech vraceli po roce 1989. Studenti si osvojí různé přístupy autorů k zobrazení života v totalitních letech, budou schopni analyzovat jednotlivá díla a určit specifické rysy dané literatury.

Literatura

Janoušek, P. aj. Dějiny české literatury 1945-1989 . Praha: Academia, 2008. Machala, L. Literární bludiště. Bilance polistopadové prózy. Praha: Brána, 2001. ISBN 80-7243-139-0.Fialová, Alena. Poučeni z krizového vývoje. Poválečná česká společnost v reflexi normalizační prózy. Praha, 2014. Poláček, J. Průhledy do české literatury 20. století. Brno, 2000.

Požadavky

Student vypracuje referát na vybrané téma a vystoupí s ním v semináři. Text referátu odevzdá i v písemné podobě.

Garant

doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.