Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový seminář 18 - bc. studium (KBH / VS18B)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KBH / VS18B - Výběrový seminář 18 - bc. studium, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Okruhy a témata:1) Základní pojmy (literární komunikace, autor, dílo, čtenář; kompozice prozaického literárního textu; interpretace, význam a smysl, intenze a extenze; recepce)2) Implicitní čtenář (role čtenáře, typy čtenářů)3) Horizont očekávání (rozumění, splývání a prostupování horizontů, literární norma a hodnota, ozvláštnění)4) Konkretizace (místa nedoučenosti, víceznačnost, intencionální předmět uměleckého díla; záměrnost/nezáměrnost; recepční řady)5) Interpretační komunity (afektivní stylistika; recepční strategie, smysl literárního textu, informovaný čtenář)

Získané způsobilosti

Získání základního přehledu o dějinách recepčně orientované literární teorieOsvojení si pojmů a nástrojů pro interpretaci prozaického literárního textuSchopnost kritického myšlení a praktického využití získaných vědomostí

Literatura

Jankovič, M. Cesty za smyslem literárního díla. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005. ISBN 8024610132.Sedmidubský, M. - Červenka, M. - Vízdalová, I. (eds.):. Čtenář jako výzva. Brno, 2001. Kubíček, Tomáš. Felix Vodička - názor a metoda. K dějinám českého strukturalismu. Praha, 2010. Newton, Keneth M. Jak interpretovat text. Olomouc, 2008. Haman, Aleš; Holý, Jiří; Papoušek, Vladimír:. Kritické úvahy o západní literární teorii. Praha, 2006. ISBN 978-80-8607-858-8.MIKULÁŠ, Roman. Predpoklady a formy literárnej recepcie. Bratislava, 2007. Tompkins, J. P. (ed.). Reader-Response Criticism. From Formalism to Post-Structuralism. Baltimore, 1980. Vodička, F. Struktura vývoje. Praha, 1998.

Požadavky

četba literárněvědných studií a prozaických textů (konkrétní texty budou zadány na úvodním semináři)aktivní účast v diskuzizápočtový test

Garant

doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.