Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový seminář 19 - bc. studium (KBH / VS19B)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KBH / VS19B - Výběrový seminář 19 - bc. studium, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1) Literární komunikace v poezii. Uvedení do problematiky lyrického subjektu / autorského subjektu / empirického autora.2) Literární druhy: lyrika / epika; poezie / próza. Verš a próza.3) Uvedení do problematiky versologie. Metodika analýzy metrického verše.4) Metrický verš. Některé tradiční veršové útvary (desaterac, alexandrín, blankvers, hexametr)5) Volný verš. Metodika analýzy volného verše.5) Strofické členění básnického textu. Strofa a kompozice.6-7) Základní strofické útvary. Útvary složené z vícero strof. Sonet, sestina, ballata, tercína, decima, stance, ritornel atd.8) Hlásková instrumentace9) Básnické tropy. Metafora, metonymie, symbol.10) Stylistické figury.11) Struktura básnického textu. Souhra uměleckých prostředků.

Získané způsobilosti

Lze očekávat, že si zde studenti osvojí základní předpoklady pro analytickou práci, již mohou využít při psaní diplomových prac

Požadavky

Podmínkou absolvování semináře bude mimo jiné závěrečný písemný komplexní rozbor básnického textu, který bude realizován formou písemného testu.

Garant

doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.