Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový seminář 21 - bc. studium (KBH / VS21B)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KBH / VS21B - Výběrový seminář 21 - bc. studium, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1) Příběh; elementy příběhů a způsoby jeho prezentace (výklad a diskuse)Text: Barthes, Roland: "Úvod do strukturální analýzy vyprávění". In: Znak - struktura - vyprávění. Brno 2002, s. 9-43.2) Dílčí analýza vybraných narativních textů zaměřená na téma předchozího semináře3) Časová a prostorová výstavba narativního textu (výklad a diskuse)Genette, Gérard: "Esej o metodě". Česká literatura 51, 2003, č. 3, 4; Ryanová, Marie-Laure: "Narativní prostor." Aluze, 2010, č. 3, s. 38-46.4) Dílčí analýza vybraných narativních textů zaměřená na téma předchozího semináře5) Konstituce postavy (výklad a diskuse)Chatman, Seymour: "Existenty příběhu: Postava". Aluze, 2005, č. 3, s. 80-101.6) Dílčí analýza vybraných narativních textů zaměřená na téma předchozího semináře7) Typy narativních promluv (výklad a diskuse)Doležel, Lubomír: "Typy narativních promluv." In: Narativní způsoby. Praha 1993, s. 9-42.8) Dílčí analýza vybraných narativních textů zaměřená na téma předchozího semináře9) Konstituce vypravěče a jeho možné podoby (výklad a diskuse)Culler, Jonathan: "Vševědoucnost". In: Studie k teorii fikce. Brno - Praha 2005.10) Dílčí analýza vybraných narativních textů zaměřená na téma předchozího semináře11) Fokalizace; hledisko (výklad a diskuse)Balová, Mieke: "Fokalizace". Aluze, 2004, č. 3-4, s. 147-154.12) Dílčí analýza vybraných narativních textů zaměřená na téma předchozího semináře

Literatura

Bílek, P. A. Hledání jazyka interpretace. Host, Brno 2003. CULLER, J. Krátký úvod do literární teorie. Brno: Host, 2002. Nünning, A. Lexikon teorie literatury a kultury. Brno 2006. Doležel, L. Narativní způsoby v české literatuře. Praha: Český spisovatel, 1993. ISBN 8020204180.RIMMON - KENANOVÁ, S. Poetika vyprávění. Brno: Host, 2001. Chatman, Seymour. Příběh a diskurz. Brno 2008.

Požadavky

Podmínky zápočtu: studium teoretických textů, četba a dílčí analýzy prozaických textů a aktivní účast na seminářích.

Garant

doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.