Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový seminář 22 - bc. studium (KBH / VS22B)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KBH / VS22B - Výběrový seminář 22 - bc. studium, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Práce v semináři bude rozdělena do tří částí:1) Nácvik problematických ortografických, syntaktických a stylistických jevů2) Pracovní přednáška zaměřená na nový jev3) Korektury stávajících textů a produkce vlastních útvarů odborného styluProgram:1) Charakteristika odborného stylu, typy odborných textů2) Struktura a kompozice odborného textu, funkce jednotlivých částí odborné práce (anotace práce, úvod, metodologie, charakteristika získaného materiálu, analýza, syntéza, komentář získaných dat, závěr)3) Rozvržení práce, příprava projektu4) Nejdůležitější útvary odborného stylu - psané i mluvené (jejich charakteristika, analýza, nácvik)5) Práce se zdroji, citační normy6) Příprava dotazníků

Literatura

Šanderová, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha, 2009. Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.Čmejrková, S. - Daneš, F. a kol. Jak napsat odborný text. Praha, 1999. Filka, J. Metodika tvorby diplomové práce. Brno, 2002. ISBN 80-86292-05-3.Hierhold, E. Rétorika a prezentace. Praha, 2008.

Požadavky

Požadavky pro udělení zápočtu:1) Aktivní účast na semináři, povoleny jsou dvě absence za semestr2) Během semestru budou dva semináře vyčleněny pro samostatnou práci - analýzu a kritické hodnocení vybrané bakalářské práce. Student si připraví písemné zhodnocení práce a představí je ostatním kolegům.3) Příprava projektu plánované kvalifikační práce

Garant

doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.