Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový seminář 25 - bc. studium (KBH / VS25B)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KBH / VS25B - Výběrový seminář 25 - bc. studium, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Literatura

Austin, J. L. Jak udělat něco slovy. Praha 2000. Bednařík, P. - Jirák, J. - Kopplová, B. Dějiny českých médií. Od počátku do současnosti. Praha, 2011. Kouba, M.-Magincová,D.- Říha,I. (eds.). Kontexty propagandy. Mey, J. L. Pragmatics. Oxford and Cambridge, Blackwell 1993. Watzlawick, P. - Bavelas J. B. - Jackson, D. D. Pragmatika lidské komunikace. Praha 1999. Hirschová, M. Pragmatika v češtině. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. ISBN 8024412837.McChesney, R. W. Problém médií: jak uvažovat o dnešních médiích. Všeň: Grimmus, 2009. ISBN 9788090283121.Verner, P. Propaganda a manipulace. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2011. ISBN 978-80-7452-015-0.Kouřil, V. Předpoklady liberálního dorozumívání: Model propagandy E. S. Hermana a N. Chomského. In: Volek, J. - Binková, P. (eds.): Média a realita. Brno: Masarykova univerzita. 2003. Fidelius, P. Řeč komunistické moci. Praha, 1998. Machová, S. - Švehlová, M. Sémantika a pragmatická lingvistika. Praha, 2000. Grepl, M., & Karlík, P. Skladba češtiny. Olomouc: Votobia, 1998. ISBN 80-7198-281-4.Hubík, S. Sociologie vědění: základní koncepce a paradigmata. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 1999. ISBN 8085850583.Searle, J. R. Speech acts. An essay in the philosophy of language. Cambridge, CUP 1969. McQuail, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 2009. Aulich, J. Válečné plakáty: zbraně hromadné komunikace. Praha: Naše vojsko, 2009.

Požadavky

aktivita v semináři, referát a max. dvě absence.

Garant

doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.