Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový seminář 26 - bc. studium (KBH / VS26B)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KBH / VS26B - Výběrový seminář 26 - bc. studium, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Hrdinské písně ve Francii a v Čechách - srovnání hrdinské epiky, srovnání Písně o Rolandovi a RKZ, rukopisy jako evropský fenomén.2. Artušovské romány a Chrétien de Troyes; Tristan a Izolda, Tristram a Ižalda3. Podoby kurtoazní lásky - počátky francouzské lyriky a legenda o sv. Kateřině4. Francois Villon a jeho čeští překladatelé5. Podzim středověku (14. století - francouzští básníci a kronikáři)6. Počátky humanismu a renesance, Plejáda, Markéta Navarská7. Francois Rabelais8. Michel de Montaigne, Jean Jacques Rousseau a Jan Amos Komenský (se zvláštním přihlédnutím k jejich pedagogickým koncepcím)9. Výběr z prokletých básníků10. Dada a surrealismus, jeho recepce a podoby v české literatuře11. Absurdní divadlo12. OULIPO, Michaux a jiné experimenty13. Další pozoruhodné tendence a postavy francouzské literatury (nový román, minimalismus)

Literatura

Lehár, J. a kol. Česká literatura od počátků k dnešku. Praha, 2004. Levý, J. České theorie překladu. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1957. LAGARDE, André; MICHARD, Laurent. Francouzská literatura 19. století. Praha, 2008. CASTEX, Pierre Georges, SURER Paul, BECKER Georges. Histoire de la litterature francaise. 1977. Pelán, J. Kapitoly z francouzské a italské literatury. Praha, 2000. Pelán, J. Kapitoly z francouzské, italské a české literatury. Praha, 2007. Šrámek, J. Panorama francouzské literatury od počátku po současnost.: 2. Brno: Host, 2012. ISBN 978-80-7294-565-8.Haman, Ales. Trvání v proměně. Praha, 2010. Černý, Václav. Tvorba a osobnost II. Praha, 1993. Levý, J. Umění překladu. Praha, 1998.

Požadavky

aktivní účast v semináříchprokázání znalostí při kolokviu

Garant

doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.