Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový seminář 6 - bc. studium (KBH / VS6BC)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KBH / VS6BC - Výběrový seminář 6 - bc. studium, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. úvodní hodina, sdělení požadavků, seznam doporučené literatury2. úvod do tématu (hledání "správného" pojmu pro "spirituálně laděnou" literaturu); historický exkurz od 19. století do roku 1948 (společensko-historické pozadí, myšlenkové proudy, Katolická moderna, Dobré dílo Josefa Floriana, "katolická" literární kritika, situace za Druhé republiky, Protektorátu a po válce, společenské postavení jednotlivých křesťansky orientovaných autorů v prostoru a čase, literární periodika katolického okruhu?)3. situace po roce 1948: persekuce, věznění autoři, "mlčenlivá generace", období "tání", 90. léta jako obnova zájmu o křesťansky orientovanou literaturu?4. Jakub Deml (téma na 2 semináře)5. Jan Zahradníček6. Bohuslav Reynek7. Jan Čep8. Jan Kameník (téma na 2 semináře)9. Ladislav Dvořák10. Ivan Slavík11. Anastáz Opasek, František Daniel Merth

Získané způsobilosti

Prohloubení znalostí o (především) české křesťansky orientované literatuře v průběhu 20. století.

Literatura

Halasová, D. Bohuslav Reynek. Brno, 1992. Fučík, B. Kritické příležitosti. Praha, 1998. Fučík, Bedřich. Kritické příležitosti II. Praha 2002. Med, Jaroslav. Literární život ve stínu Mnichova. Praha, 2011. Med, Jaroslav. Od skepse k naději. Studie a úvahy o české literatuře. Svitavy - Řím, 2006. Trávníček, Mojmír. Sdílet věčné: studie, profily, kritiky. Olomouc, 2002. Fučík, B. Setkávání a míjení. Praha, 1995. Med, Jaroslav. Spisovatelé ve stínu. Portál, Praha 2004. Kubíček, T. - Wiendl, J. Víra a výraz. Brno, 2005. Wiendl, Jan. Vizionáři a vyznavači. Praha, 2007.

Požadavky

četba zadané literatury, vypracování referátu a jeho přednesení, účast na seminářích (povoleny 2 absence)

Garant

doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.