Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrový seminář 8 - bc. studium (KBH / VS8BC)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KBH / VS8BC - Výběrový seminář 8 - bc. studium, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

V rámci semináře bude provedeno zkoumání základních rysů memoárové, cestopisné, humoristické, satirické a kriminální literatury, resp. literatury faktu. Frekventanti budou vycházet z dosavadního poznání publikovaného v odborné literatuře. V rámci práce s konkrétními texty se pak pokusí o aplikaci získaných teoretických postulátů, resp. o vlastní náhled na tuto literaturu z odstupu několika desítek let. Pohled do dobové literární publicistiky má za cíl pojmenování a pochopení dobové atmosféry, úkolů, jež před publicistikou, která se postupně osvobozovala od ideologických dogmat, stály. Zvláštní kapitolu bude tvořit pohled na dobovou sportovní žurnalistiku, které se věnoval například Ota Pavel.

Získané způsobilosti

Studenti získají přehled o žánrech populární literatury, o základních rysech vybraných textů z memoárové, cestopisné, humoristické, satirické a kriminální prózy, resp. literatury faktu. V rámci publicistické části provedou analýzu dobových literárních časopisů, resp. časopisů věnujících se sportovní publicistice.

Literatura

Janoušek, P. a kol. (2008). Dějiny české literatury 1945-1989, III. 1958-1969. Praha.

Požadavky

četba zadaných textů, účast na společné diskusi, ústní a písemná podoba analýzy vybraného textu

Garant

doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.